Sociaal Team Laarbeek

Uw zorg is door de gemeente Laarbeek met verschillende partners geregeld. Heeft u professionele zorg nodig? Of heeft u vragen daarover? Bel met het Sociaal Team Laarbeek op telefoonnummer 0492 469 707, of stuur een e-mail naar sociaalteam@laarbeek.nl. Wij komen dan bij u langs om te bekijken hoe het met u gaat en wat u nodig heeft.