Spandoek plaatsen

Beschrijving

U wilt een spandoek hangen boven de openbare weg of dat zichtbaar is vanaf de openbare weg? U heeft hiervoor toestemming nodig van uw gemeente.

Hoe u het regelt

U regelt de toestemming voor het plaatsen van een spandoek via mail.
U stuurt de mail naar gemeente@laarbeek.nl

Wat u nodig heeft

U heeft de volgende gegevens nodig voor uw toestemmingsverzoek;

  • Gegevens van de aanvrager
  • Plaats waar het spandoek moet komen hangen
  • Periode wanneer het spandoek geplaatst wordt
  • De grootte en het materiaal van het spandoek
  • Wat er op het spandoek komt te staan (eventueel foto)

Wat u moet weten

Voor het ophangen van een spandoek heeft u toestemming van de gemeente nodig. Spandoeken worden slechts toegestaan voor de aankondiging van collectes voor goede doelen zoals de Hartstichting, Nierstichting, KWF kankerbestrijding en dergelijke óf de spandoeken van ‘wij gaan weer naar school’. Er zijn standaard voorschriften van toepassing op het plaatsen van spandoeken.

Voorwaarden

  • Het spandoek levert geen gevaar op voor de veiligheid
  • Het spandoel belemmert niet de bruikbaarheid van de weg of het beheer en onderhoud
  • Er is geen sprake van overlast voor de omgeving

De kosten

De aanvraag voor het verlenen van toestemming voor het  plaatsen van spandoeken is gratis

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 269 700

Relevante wetgeving