Speelvoorzieningen

Beschrijving

Buiten spelen is leuk, leerzaam en gezond. Kinderen en jongeren hebben speelplekken nodig om te kunnen spelen, elkaar te ontmoeten en grenzen te verkennen. Gemeente Laarbeek richt trapveldjes en speelterreinen met speeltoestellen voor kinderen in. Dit draagt bij aan een prettige leefomgeving. Veel speelgelegenheden ontstaan in overleg met u. Neemt u gerust contact op met de gemeente als u ideeën heeft over speelplekken in uw woonomgeving.

Hoe u het regelt

Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen over speelplekken in uw woonomgeving?

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.

Wilt u een melding doen over een speelterrein of kapot speeltoestel?

U regelt dit digitaal door het doen van een Melding Openbare Ruimte externe-link-icoonop onze website. U kunt de melding ook telefonisch tijdens kantooruren doorgeven aan ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.

Wat u moet weten

Gemeentelijk beleid en veiligheid

Gemeente Laarbeek heeft eigen beleid. Bij het bepalen van het aantal speelplekken, aard en omvang speelt dit beleid een belangrijke rol. De gemeente controleert de speeltoestellen jaarlijks op allerlei veiligheidsaspecten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.