Spreekrecht

Beschrijving

Uw mening geven tijdens een commissie- of raadsvergadering (spreekrecht)?

Tijdens vergaderingen van commissies of de gemeenteraad kunt u uw mening geven over onderwerpen die in die vergadering worden besproken. Dit heet spreekrecht.

Er zijn wel enkele spelregels:

 • In een vergadering wordt maximaal een half uur besteed aan spreekrecht.
 • Iedere spreker mag maximaal vijf minuten spreken.
 • U kunt alleen uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan.
 • Over de volgende onderwerpen kunt u niet inspreken:
  a. een besluit waartegen bezwaar of beroep bij de rechter mogelijk is of is geweest;
  b. besluiten die over de functie van een persoon gaan;
  c. een handeling (activiteit) waarover een klacht kan of kon worden ingediend;
  d. onderwerpen waarover u volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening al mag inspreken.

Wilt u tijdens een vergadering uw mening geven?

Dan geeft u dat tenminste 24 uur voordat de vergadering begint, door aan de griffier. Dit kan via e-mail griffie@laarbeek.nl of telefonisch (0492) 469 700.

U geeft dan door:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • het onderwerp waarover u uw mening wilt geven

Heeft u uw mening op papier staan? Dan kunt u een kopie daarvan aan de griffier geven. Deze kopie wordt dan toegevoegd aan het verslag van de vergadering.