default iconStructuur

De ambtelijke organisatie staat onder leiding van gemeentesecretaris mevrouw Jolanda van de Ven. Naast algemeen directeur is zij ook adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

De organisatie is vanaf 1 maart 2017 opgebouwd uit vier afdelingen en een staf. Hieronder kunt u zien hoe de diverse aandachtsgebieden over de organisatie verdeeld zijn. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van gemeentesecretaris mevrouw Jolanda van de Ven. Naast algemeen directeur is zij ook adviseur van het college van burgemeester en wethouders. 

Staf

De staf wordt rechtstreeks aangestuurd door de gemeentesecretaris. Onder de staf vallen de volgende aandachtsgebieden: concern control, juridische control en organisatieadvies.

Leefomgeving

De afdeling Leefomgeving wordt aangestuurd door mevrouw Annette Verschuren (interim, tot 1 januari 2022) en de heer Gerhard Obbink. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: team Ontwikkeling en team Communicatie.

Omgevingsbeheer

De afdeling Omgevingsbeheer wordt aangestuurd door de heer Pieter Schouw. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: team Toetsing en Handhaving, team Beheer Openbare Ruimte en team Buitendienst.

Samenleving

De manager van de afdeling Samenleving is Laura Volleberg. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: team Klantcontacten, team Informatiebeheer en team Sociaal Domein.

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door mevrouw Lisette van Veijfeijken. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: intergemeentelijk team Financiën, team facilitaire Zaken en team Secretariaat.

Organogram van de Gemeente Laarbeek

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek