Studiefinanciering en studentenreisproduct regelen

Als student heb je onder bepaalde voorwaarden recht op studiefinanciering. Deze studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, aanvullende beurs, lenig en het studentenreisproduct. Dit moet je zelf aanvragen.