Subsidies

Subsidieaanvraag

Binnen gemeente Laarbeek hebben we twee soorten subsidies: 

  • Jaarlijkse subsidieexterne-link-icoon: subsidie die we elk (boek)jaar of voor een bepaald aantal (boek)jaren geven. Activiteiten komen ieder jaar in ongeveer dezelfde vorm terug. (klik op de link om subsidie aan te vragen)
  • Eenmalige subsidieexterne-link-icoon: subsidie voor het uitvoeren van bijzondere eenmalige activiteiten of projecten. Het college wil alleen voor een van te voren afgesproken tijd subsidie geven. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de begrote kosten. Klik op de link om subsidie aan te vragen.

De regels voor subsidieaanvragen staan in de Algemene Subsidieverordening en het beleidskader. Twijfelt u of u recht heeft op een subsidie? Raadpleeg dan de beslisboom. 

Organisaties moeten een maatschappelijke waarde hebben om subsidie te krijgen. De activiteiten moeten meewerken aan het halen van de gemeentelijke doelen.

We verwachten in het sociaal domein:  

  • Bevlogen samenwerking: inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning: zoveel als nodig en niet meer dan noodzakelijk.   
  • Normaliseren: bij normaliseren gaat het om het zorgen voor een duurzaam zorgstelsel. Eigen kracht is belangrijk. We kijken naar elkaar om. 
  • Inclusiviteit: Iedereen doet zoveel als mogelijk mee op zijn of haar eigen manier.   
  • Zakelijke samenwerking rondom de inwoner: we kunnen onze partners sturen waardoor we meer grip krijgen op de zorginzet, de kwaliteit en de kosten.  

Heeft u nog vragen?

Wilt u subsidie aanvragen, maar weet u niet zeker of uw activiteit voor subsidie in aanmerking komt? Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl

Beslisboom

Beleidskader en Verordening