Subsidies

Subsidies

De gemeente verleent subsidie om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen komen voort uit het Raadsprogramma 2010-2014 en diverse beleidsnota’s, waarvan het

Lees meer

Subsidie aanvragen voor een waardevolle boom

Voor waardevolle solitaire bomen die op de Groene Kaart staan en in particulier eigendom zijn, kunt u een bijdrage voor de duurzame instandhouding aanvragen. Onder ‘duurzame instandhouding van een waardevolle boom’, kan in ieder geval verstaan wor

Lees meer