’t Gulden Land

Samen met Waterschap Aa en Maasexterne-link-icoon en de gemeente Helmondexterne-link-icoon ontwikkelen we het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord. Onder de noemer: 't Gulden Land. Die naam verwijst naar het beekje de Gulden Aa dat door het gebied stroomt. Ook stond vroeger het Gulden Huis midden in het gebied. ’t Gulden Land moet een plek worden waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan.

In 2019 is er een integrale visie voor dit gebied vastgesteld. Om de ontwikkeling van het Gulden Land mogelijk te maken, lopen er diverse deelprojecten. Alle informatie en actuele stand van zaken over de ontwikkelingen en deelprojecten in ’t Gulden Land kun je vinden op de projectpagina van ’t Gulden Landexterne-link-icoon.

’t Gulden Land