Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Beschrijving

Ontvang je een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW en volg je een traject naar werk en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kun je naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage. Dit is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Hoe u het regelt

Zo vraagt u het aan:

Stuur de volgende documenten op naar kinderopvangtoeslag@senzer.nl

• Ondertekend contract met de kinderopvangorganisatie.

• Kopie van de toegekende kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst.

• Ondertekende machtiging voor het rechtstreeks uitbetalen van de aanvullende vergoeding vanuit Senzer aan de kinderopvangorganisatie.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Senzer via telefoonnummer 0492 - 753 286, of kijken op www.senzer.nl/kinderopvangtoeslagexterne-link-icoon.