adult iconTegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Beschrijving

Ontvang je een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW en volg je een traject naar werk en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kun je naast de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage. Dit is de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Hoe u het regelt

Zo vraagt u het aan:

Stuur de volgende documenten op naar kinderopvangtoeslag@senzer.nl

• Ondertekend contract met de kinderopvangorganisatie.

• Kopie van de toegekende kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst.

• Ondertekende machtiging voor het rechtstreeks uitbetalen van de aanvullende vergoeding vanuit Senzer aan de kinderopvangorganisatie.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Senzer via telefoonnummer 0492 - 753 286, of kijken op www.senzer.nl/kinderopvangtoeslag.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek