excerpt-municipal-basic-administration iconUittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Beschrijving

U heeft een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in de gemeente Laarbeek bent ingeschreven? Instanties kunnen u om deze informatie vragen. U vraagt dan een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Op dit uittreksel BRP staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Het kan ook zijn dat het nodig is dat er andere gegevens op staan. Geeft u daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. 

Hoe u het regelt

Digitaal

Vraag een uittreksel BRP aan met uw DigiD, Klik hier om een uittreksel aan te vragen.
De gemeente stuurt het uittreksel binnen 2 werkdagen naar u op.

Persoonlijk in het gemeentehuis

Wij helpen u graag. Maak een afspraak: afspraak maken
U krijgt het uittreksel meteen mee.

Kan iemand anders een uittreksel voor u aanvragen? Ja, u kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet:

  • meerderjarig zijn,
  • een schriftelijke machtiging van u meebrengen
  • een (kopie) geldig legitimatiebewijs van u en van zichzelf meebrengen.

Wat u nodig heeft

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Voor de digitale aanvraag heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een uittreksel BRP zijn € 5,00

Contactgegevens

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek