Uitweg veranderen of aanleggen

Beschrijving

U wilt een inrit maken van de weg naar uw garage? Dit is een voorbeeld van een uitweg. Een verbinding tussen de openbare weg en uw eigen terrein. Een uitweg is bijvoorbeeld nodig om (vracht)auto’s van de openbare weg naar uw eigen terrein te laten rijden. Dit zonder daarbij het voetpad of de berm te beschadigen. U wilt een uitweg aanleggen? Of wilt u een bestaande uitweg aanpassen? Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Hoe u het regelt

U kunt digitaal een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanleggen of aanpassen van een uitweg. Ga hiervoor naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Digitale vergunningaanvraag niet mogelijk?

Neem contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.

Wat u nodig heeft

· Uw DigiD inloggegevens

· Een situatietekening (A4 formaat). Hieruit moet blijken waar de gewenste uitweg moet komen. Dit inclusief straatkolken, parkeerplaatsen, lantaarnpalen, openbaar groen etc. De situatie-tekening moet u als bijlage toevoegen aan de melding.

Na het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning met bijlage beoordelen wij ter plaatse de situatie.

Bedrijven

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaalexterne-link-icoon een aanvraag doen.

Wat u moet weten

Voorwaarden voor het aanleggen of aanpassen van een uitweg zijn bijvoorbeeld:

  • Gevaar voor het verkeer moet voorkomen worden,
  • De inrit/ uitweg mag niet zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats,
  • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast,
  • Een tweede inrit/uitweg wordt in principe niet toegestaan.

Meer informatie over de aanleg van een uitrit vindt u hierexterne-link-icoon

De kosten

Er zijn voor u kosten verbonden voor de aanleg of aanpassing van de uitweg. Ook extra kosten zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van een lantaarnpaal zijn kosten voor u. Van deze kosten stellen wij u vooraf op de hoogte.

Heeft u nog vragen?

Vragen 
Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.