Veelgestelde vragen over de Centrumontwikkeling Lieshout

Hieronder kunt u de vragen lezen die gesteld zijn door inwoners over de Centrumontwikkeling Lieshout. Natuurlijk met de antwoorden die daarbij horen.

Staat uw vraag er niet bij of heeft u nog een nieuwe vraag? Stel die gerust via lieshout@laarbeek.nl. Vragen die voor alle inwoners belangrijk zijn, zullen we daarna hier vermelden. Op alle vragen krijgt u natuurlijk ook zelf een antwoord terug.

Algemeen

Hier is globaal rekening mee gehouden. Na het definitieve besluit van de Raad volgt een complete financiële doorrekening.

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het plan is nog niet berekend en nog niet helemaal uitgewerkt. Als de plannen eenmaal uitgewerkt zijn gaan de officiële procedures lopen. We zijn dus echt een paar jaar verder voordat er iets concreet veranderd. 

Bij het uitwerken van de plannen kan de volgorde bepaald worden.

De Heuvel

Voor de diverse plannen is aanleg van parkeerplaatsen nodig om parkeeroverlast te voorkomen. Het exacte aantal wordt bepaald door de uiteindelijke plannen.

Evenementen gaan van het Floreffeplein naar de Heuvel om daar het gewenste leefplein te maken. In de uitwerkingen van het plan zal rekening worden gehouden met de opmerkingen en aandachtspunten van de inwoners.

Wonen aan de Heuvel

Het uitgangspunt is om betaalbare woningen te gaan bouwen voor starters en senioren en rekening te houden met huur en koop.

Dit wordt bij de uitwerking van het plan meegenomen. Het is nog niet bekend of Wocom dit gaat doen.

Er wordt rekening mee gehouden om de woningen zoveel mogelijk toe te kennen aan eigen inwoners.

Er zijn geen plannen voor hoogbouw. Dit past niet bij het dorpse straatbeeld dat we graag willen en de groene inpassing.

Verkeer

Er is verkeersonderzoek gedaan. De invloed van de supermarktlocatie op verkeer is onderzocht evenals het sluipverkeer.

We kijken ook naar aanpassing van de wegen op de Heuvel. Het moet minder aantrekkelijk worden om door Lieshout te rijden. Belangrijk hierin is de optie om 1 poot van de Heuvel af te sluiten voor verkeer.

Bovendien zijn we met de provincie aan het bekijken om een rotonde te realiseren bij de Deense Hoek. Als het aan de ene kant onaantrekkelijk wordt om door Lieshout te rijden en aan de andere kant makkelijker wordt om bij de Deense Hoek de weg op te kunnen, zal dat voor flinke vermindering van sluipverkeer door Lieshout zorgen.

De verkeersveiligheid is zeker enorm belangrijk. We zijn al in goed gesprek met de school en kijken ook graag samen met de buurt en experts op het gebied van verkeersveiligheid naar de uitwerking.