Verkeersveiligheid in gemeente

Beschrijving

Vindt u bepaalde wegen of kruisingen niet veilig?
Dan kunt u dat melden bij de dorpsraden. De dorpsraad bespreekt knelpunten met de gemeente. We zoeken dan naar een oplossing. Of een situatie wordt aangepast, hangt af van:

  • hoe belangrijk de aanpassing is voor de veiligheid
  • of het voorrang krijgt op andere verkeerssituaties (planning)
  • wat het kost
  • het beleid van de gemeente
  • landelijke regels

Hoe u het regelt

Relevante wetgeving