document iconVerkiezingen

Op woensdag 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Stempas

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn, maar niet ongeldig gemaakt zijn) krijgt u van de voorzitter van het stembureau een stembiljet waarmee u kunt stemmen. 

Geen stempas ontvangen?

Heeft u op 10 november nog geen stempas ontvangen, of bent u deze verloren? Vraag dan uiterlijk 17 november schriftelijk (middels het formulier onder aan deze pagina) een vervangende stempas aan. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot dinsdag 21 november 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om nieuwe stempassen aan te vragen . Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt hiervoor een afspraak maken via onze website of via telefoonnummer 0492469700.

Stempas

Deze worden uiterlijk in de tweede week van november bezorgd op het adres waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven.

Heeft u op 10 november nog geen stempas ontvangen, of bent u deze verloren? Vraag dan uiterlijk 17 november schriftelijk (middels het formulier onder aan deze pagina) een vervangende stempas aan. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot maandag 20 november 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om nieuwe stempassen aan te vragen . Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt hiervoor een afspraak maken via onze website of via telefoonnummer 0492469700.

Vindt u na aanvraag van een vervangende stempas uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kunt u tot 5 dagen vóór de verkiezingen aanvragen via het formulier onder aan deze pagina. U kunt ook een afspraak inplannen aan de balie op het gemeentehuis via https://afspraken.laarbeek.nl/ 

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

In de tweede week van november krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Deze kiezer moet in de gemeente Laarbeek wonen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Dit mag ook een digitale foto van uw legitimatiebewijs zijn. De andere kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem doen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht, vraag dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtsbewijs is vrijdag 17 november 2023. Formulieren die na 17 november 2023 bij ons binnen komen kunnen niet meer in behandeling genomen worden. 

Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezingen haar openbare zitting heeft op donderdag 23 november 2023.

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Laarbeek en begint om 10.00 uur.

Het gemeentelijk stembureau stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast na het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een proces-verbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.

Heeft u vragen, mail dan naar verkiezingen@laarbeek.nl

Digitaal een nieuwe pas aanvragen

Via onderstaande knop kunt u digitaal een kiezerspas, volmacht en/of stempas aanvragen.