Verkiezingen

Op donderdag 6 juni waren de verkiezingen voor het Europese Parlement

Stempas

De stempas is het bewijs dat u mag stemmen. Op vertoon van uw stempas en uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn, maar niet ongeldig gemaakt zijn) krijgt u van de voorzitter van het stembureau een stembiljet waarmee u kunt stemmen. 

Geen stempas ontvangen?

Heeft u op 23 mei 2024 nog geen stempas ontvangen, of bent u deze verloren? Vraag dan uiterlijk 3 juni 2024 schriftelijk (middels het formulier onder aan deze pagina) een vervangende stempas aan. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om nieuwe stempassen aan te vragen . Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt hiervoor een afspraak maken via onze website of via telefoonnummer 0492469700.

Stempas

Deze worden uiterlijk 23 mei 2024 bezorgd op het adres waar u op25 april 2024 stond ingeschreven.

Heeft u op 23 mei nog geen stempas ontvangen, of bent u deze verloren? Vraag dan uiterlijk 3 juni schriftelijk (middels het formulier onder aan deze pagina) een vervangende stempas aan. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om nieuwe stempassen aan te vragen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt hiervoor een afspraak maken via onze website of via telefoonnummer 0492469700.

Vindt u na aanvraag van een vervangende stempas uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Vraag deze uiterlijk 3 juni schriftelijk aan.  Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur terecht. Het formulier voor een kiezerspas vindt u onder aan deze pagina. U kunt ook een afspraak inplannen aan de balie op het gemeentehuis via https://afspraken.laarbeek.nl/externe-link-icoon

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn twee soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten uitbrengen. Deze volmachtsstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Uiterlijk 23 mei krijgt u uw stempas per post thuis. U kunt dan de achterkant van de stempas invullen. Daarop zet u wie voor u gaat stemmen. Deze kiezer moet in de gemeente Laarbeek wonen. Daarna geeft u de ingevulde stempas aan de kiezer die voor u gaat stemmen. Ook geeft u een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Dit mag ook een digitale foto van uw legi-timatiebewijs zijn. De andere kiezer kan dan voor u stemmen in het stembureau. Hij/zij moet dat tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem doen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht, vraag dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het schriftelijk aanvragen van een volmachtsbewijs is vrijdag 3 juni 2024. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot woensdag 5 juni 2024 12.00 uur terecht. Formulieren later bij ons binnen komen kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

Mag ik stemmen voor het Europees Parlement?

U mag één keer stemmen als u in Nederland woont en de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat. U mag zelf bepalen of u in Nederland stemt of in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft. Tweemaal uw stem uitbrengen voor de Europees Parlementsverkiezing is strafbaar.

Registreren bij uw gemeente

Als u ervoor kiest in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement, moet u zich hiervoor registreren. Ga naar deze pagina voor het registratieformulier Y32 externe-link-icoonof neem contact met ons op.

Wilt u stemmen voor de Europese verkiezingen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse gemeente. Heeft u zich eerder al in Nederland geregistreerd voor de Europese verkiezingen? Neem dan contact met ons op. U kunt dan uw eerdere registratie Y32 intrekken.

Het registratieformulier moet uiterlijk 23 april 2024 door ons zijn ontvangen

Vul het formulier in en zend/breng het ondertekende formulier naar ons. Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij uw formulier. Formulieren die later worden ontvangen, kunnen niet meer verwerkt worden. 

Binnen 7 dagen besluiten wij of u mag stemmen. 

Twee weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.

Formulier Y32 te downloaden op: Model Y 32 (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland) | Publicatie | Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon

Begeleidende brief bij Model Y32 in verschillende talen: Vertalingen model Y 32 met begeleidende brief | Publicatie | Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon

Woont u in het buitenland? Heeft u de Nederlandse nationaliteit? En wilt u stemmen vanuit het buitenland voor de verkiezingen van het Europese Parlement?

Dan kunt u dit regelen via de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag zendt of mailt u de stembescheiden toe.

U vult een formulier in en zend of mailt dit naar de gemeente Den Haag.

Via onderstaande link vindt u meer informatie en de mogelijkheid dat u zich bij hen registreert voor het stemmen per brief:

Registreren als kiezer buiten Nederland - Den Haagexterne-link-icoon

Zitting van het Gemeentelijk Stembureau

De burgemeester van Laarbeek maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezingen haar openbare zitting heeft op vrijdag 7 juni 2024 om 10.00 uur. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Laarbeek. De uitslag wordt niet bekend gemaakt aan de aanwezigen. Niet alle lidstaten hebben hun stemming gesloten.
Op maandag 10 juni 2024 om 10.00 uur wordt de openbare zitting hervat.
Bij mogelijke hertellingen of nieuwe controles vindt op maandag 17 juni 2024 om 10.00 uur nog een openbare zitting plaats.

Het gemeentelijk stembureau stelt in het openbaar de verkiezingsuitslag op gemeenteniveau vast na het controleren van de processen-verbaal van alle stembureaus. Bij (vermoedelijke) fouten in een proces-verbaal telt het gemeentelijk stembureau de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Eventuele fouten worden gecorrigeerd in een corrigendum.

Heeft u vragen, mail dan naar verkiezingen@laarbeek.nl

Digitaal een nieuwe pas aanvragen

Via onderstaande knop kunt u digitaal een kiezerspas, volmacht en/of stempas aanvragen.

Openbare kennisgeving zitting Gemeentelijk Stembureau


De openbare zitting van het GSB vindt plaats op twee dagen, namelijk op 7 juni en 10 juni om 10.00 uur.

Naam:     Gemeentelijk Stembureau
Locatie:   Gemeentehuis

Adres:     Koppelstraat 37, 5741 GA Beek en Donk

Het GSB controleert tijdens de openbare zitting van 7 juni de processen-verbaal van de stemmen van de verkiezingen op 6 juni. Na controle en verwerking van de uitslag wordt de zitting van het GSB opgeschort. 

Op maandag 10 juni wordt de zitting van het GSB hervat om 10.00 uur. Dan wordt de definitieve uitslag vastgesteld en bekend gemaakt. Ook wordt een proces-verbaal met de uitslag opgemaakt.