Voertuigen, onbeheerd

Beschrijving

Ziet u een voertuig langs de weg staan, waarmee niet (meer) gereden kan worden? Zorgt dit voertuig voor gevaarlijke situaties of milieuschade? Laat het ons weten. Wij als gemeente zullen dan handhaven. Dit is op grond van artikel 5.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening van onze gemeente.

Hoe u het regelt

Ziet u een dergelijk voertuig staan? Geef het dan ons aan door. 
Bel met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0492 469 700 of mail naar gemeente@laarbeek.nl.

Wat u moet weten

Wanneer kan de gemeente handhavend optreden bij melding van een niet rijdend voertuig (voertuigenwrak)?

  • Het voertuig mag geen gevaarlijke situatie veroorzaken.
  • Het voertuig mag een milieuschade veroorzaken
  • Het voertuig mag geen technische gebreken krijgen.

Verwijdering en vernietiging van het voertuig

Wij vragen de eigenaar om het voertuig te verwijderen en verwijderd te houden. Wanneer deze daar geen gehoor aan geeft, wordt de auto op grond van artikel 125 Gemeentewet, opgeslagen of vernietigd. De kosten van verwijdering, opslag of vernietiging, moeten worden betaald door de eigenaar. Wij verhalen onze kosten op deze persoon.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Bel met ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700.

Meer informatie