Vrijwilligerspenning, aanvraag

Beschrijving

De burgemeester en wethouders van Laarbeek hebben vanaf 1 januari 2006 een vrijwilligerspenning ingesteld, om vrijwilligers van een vereniging of stichting te belonen voor hun inzet. Wat een mooie waardering is dat! Bent u bestuurslid van een vereniging of stichting en kent u iemand die dit echt verdient? Laat het ons weten.

Hoe u het regelt

Om een vrijwilligerspenning aan te vragen dient het bestuur van de betrokken vereniging of instelling minimaal een maand vooraf een aanvraag bij ons in te dienen en een toelichting te geven op de bijzondere wijze waarop de vrijwilliger zich heeft ingezet voor de Laarbeekse gemeenschap.

Vraag de vrijwilligerspenning online aan.externe-link-icoon

Wat u nodig heeft

In de beschrijving van de motivering vertelt u:

  • de aard van het vrijwilligerswerk;
  • de periode waarin deze werkzaamheden plaatsvonden;
  • bij verenigingsactiviteiten aangeven of sprake is van een bestuursfunctie;
  • indicatie van de hoeveelheid tijd die besteed is aan vrijwilligerswerk;
  • eventuele bijzondere gegevens.

Wat u moet weten

De penning kan worden toegekend aan inwoners en niet-ingezetenen van Laarbeek die zich op bijzondere wijze vrijwillig hebben ingezet voor de Laarbeekse gemeenschap bij een vereniging of instelling. De vrijwilligerspenning wordt toegekend wanneer:

  • een persoon zich minimaal 15 jaar vrijwillig heeft ingezet voor een Laarbeekse vereniging bij gelegenheid van zijn afscheid van de vereniging;
  • een persoon zich minimaal 15 jaar vrijwillig heeft ingezet in een specifieke functie bij een Laarbeekse vereniging bij gelegenheid van het neerleggen van die functie;
  • een persoon zijn 25-jarig jubileum of daarop volgend lustrum als vrijwilliger bij een Laarbeekse vereniging viert.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats wanneer de vrijwilliger afscheid neemt of een specifieke functie neerlegt. Of bijvoorbeeld zijn 25-jarig jubileum of lustrum viert bij de betreffende organisatie of vereniging. De vrijwilligerspenning wordt uitgereikt door een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Heeft u nog vragen?

Wij raden u aan vooraf contact op te nemen met de afdeling representatie. Wij geven u graag informatie over de manier waarop u een vrijwilligerspenning kunt aanvragen. Heel bijzonder dat u dat wilt doen voor de persoon in kwestie. Bel ons via het Klant Contact Centrum 0492 469 700.