Vrijwilligersverzekering

Beschrijving

De gemeente Laarbeek heeft een verzekering afgesloten voor al haar vrijwilligers, maatschappelijk stagiaires en mantelzorgers. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger, maatschappelijk stagiaire en mantelzorger uitvoert bent u automatisch via ons verzekerd bij Centraal Beheer.

Hoe u het regelt

Schade kunt u melden met dit schadeformulier. Klik hier om het schadeformulier te downloadenexterne-link-icoon. Stuur het schadeformulier zo volledig mogelijk naar: gemeente@laarbeek.nl .  
Let op: de schade moet eerst gemeld worden bij uw eigen verzekeraar en/of de verzekeraar van de organisatie waarvoor werkzaamheden zijn uitgevoerd en waarbij schade is ontstaan.

Wat moet u weten

De dekkingen die wij op onze vrijwilligersverzekering hebben meeverzekerd zijn:

  • Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers
  • Persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers

De vrijwilligersverzekering heeft een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat een andere verzekering altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Wie zijn de verzekerden?

Vrijwilligers

● Vrijwilligers zijn mensen die: in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

● Niet verzekerd: vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers.

Maatschappelijke stagiaires

● Maatschappelijke stages vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Mantelzorger

● Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg voor minimaal 8 uur per week. De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

● De dekkingen die voor de mantelzorger gelden zijn: Ongevallenverzekering voor Vrijwilligers en Persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers.

Advies

Organisaties kunnen ook worden aangesproken voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Deze gebeurtenissen vallen niet onder de dekking van de vrijwilligersverzekering en daarom is het advies de eigen verzekeringen niet op te zeggen. De vrijwilligersverzekering is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

Meer informatie

Meer informatie over de verzekerde bedragen, wie en wat er verzekerd is ziet u op https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/vrijwilligersexterne-link-icoon.
Ook kunt u hier de polisvoorwaarden en/of de brochure van de vrijwilligersverzekering downloaden.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering? Bel dan met onze medewerkers via 0492 469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl . Schade kunt u melden via het formulier dat staat bij: ‘Hoe regelt u het’.