Waarnemend burgemeester Yves de Boer

Waarnemend burgemeester

Foto van waarnemend burgemeester Yves de Boer

Portefeuille Openbare orde en veiligheid

 • Openbare orde en veiligheid (inclusief handhaving),Veiligheidsregio, Veiligheidshuis
 • Crisisbeheersing, Veiligheidsregio
 • Dienstverlening (inclusief klachten)
 • Inkoop en aanbesteding, Bizob
 • Informatisering en Automatisering (I&A)
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel & Organisatie 
 • Brandweer, Veiligheidsregio
 • Bezwaar en beroep
 • Klokkenluiderszaken

Bestuurlijke nevenfuncties gerelateerd aan het ambt van burgemeester:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
 • Lid Peelland Driehoek met implementatie Peelland Interventie Team met bestuursrechtelijke aanpak en handhaving ondermijnende criminaliteit
 • Lid Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
 • Lid regionaal bestuurlijk overleg vliegbasis de Peel

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter Advies- en Investeringscommissie Groen Ontwikkelfonds Brabant
 • Voorzitter bestuur van de Stichting Kunst in de Heilige Driehoek Oosterhout
 • Voorzitter bestuur van het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam
 • Adviseur RO Magazine