Welk verhaal vertel jij?

"Samen voetballen is waardevoller dan dure spullen"

In Nederland zijn we gewend geraakt aan een overheid die voor ons zorgt. Bij vragen en problemen kijken we al snel naar de instanties. Soms té snel, want niet overal is professionele hulp bij nodig.

We mogen best wat meer beseffen dat bij een gewoon leven, gewone problemen horen, die je zelf of samen kunt oplossen. In een korte serie gaan we daar wat dieper op in. Deze keer: de jeugdhulp.

De gemeente Laarbeek heeft tien Gezins- en jongerencoaches. Zij bieden ondersteuning wanneer het opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. De hulp is vrijwillig en heeft als doel om zwaardere problemen te voorkomen. De coaches bieden onder meer advies, trainingen en regelen waar nodig een verwijzing naar een specialist.

Lat ligt hoog

De coaches zien de druk in gezinnen toenemen. Een van hen legt uit: “Niet alleen in onze gemeente, maar in het hele land, leggen ouders de lat steeds hoger. Voor zichzelf én hun kinderen. Een drukke baan, een mooi huis, een uitgebreid sociaal leven, kinderen die het goed doen op school, scoren op het sportveld, er leuk uitzien en zich goed gedragen. De verwachtingen zijn hoog en soms kloppen ouders bij ons aan met buitensporige wensen. Vandaag de dag is ‘normaal’ iets heel anders dan 15 jaar geleden.”

Was vroeger alles beter?

“Zeker niet. Maar we zien wel trends die een gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg staan. Net als hun ouders brengen kinderen veel tijd door op hun mobiel of iPad; alleen en in hun eigen wereldje. Terwijl het juist zo goed voor hen is om buiten te zijn, te sporten, je energie kwijtraken en met andere kinderen te spelen. Zo leren kinderen van elkaar, ze experimenteren, zoeken creatieve oplossingen, maken ruzie en leggen het weer bij. Die sociale weerbaarheid ontwikkelen is enorm belangrijk.”

Etiketjes plakken

De coaches zien ook dat kinderen die zich anders of ‘ongewenst’ gedragen steeds eerder een etiketje opgeplakt krijgen. “Iedereen kent wel een kind dat medicijnen of therapie krijgt. Maar dat betekent niet dat elk druk kind ADHD heeft, en elk verlegen kind autisme. Iedereen is anders, en dat mag. Wees daarom voorzichtig met dit soort etiketjes, want het doet ook iets met hun zelfvertrouwen. Natuurlijk hebben psychische of psychiatrische problemen professionele hulp nodig. Maar het is ook goed om je te realiseren dat je veel zelf kunt doen om rust en structuur te creëren.”

Druk, druk, druk

“Dat beide ouders werken is het probleem niet; integendeel, het is een prima voorbeeld voor de kinderen dat zij gezamenlijk die verantwoordelijkheid nemen. Waar het om gaat is de onrust eromheen: ouders op het schoolplein met een kleuter aan de ene hand en hun mobiel in de andere. Terwijl juist dat de momenten zijn om met volle aandacht te vragen hoe hun dag was. Echt de tijd nemen voor elkaar - eten zonder mobiel op tafel, samen voetballen of koekjes bakken – is zo veel waardevoller dan dure spullen!”

Bel ons gerust

Heeft u vragen, bel ons gerust. Als het nodig is gaan we samen aan de slag. We kijken wat er speelt, wat u zelf als ouders kunt doen, waar eventueel ondersteuning bij nodig is. Dat vraagt een goede samenwerking, motivatie, vertrouwen en geduld. Het is goed om te weten dat de ondersteuning via de gemeente op vrijwillige basis is, wij leggen geen maatregelen op. Bij grote problemen kunnen wij verwijzen naar specialistische zorg.

Geef uw mening