Wijziging tarieven PGB

Persoonsgebonden budget (pgb) tarieven Wmo per 1-1-2023

Kijk onderaan de pagina voor de tarieven van 2024.

De pgb-tarieven kunnen veranderen. Meestal gebeurt dit jaarlijks op 1 januari. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit maatschappelijke ondersteuning staat op welke manier de gemeente de tarieven aanpast.

Voor alle pgb’s geldt nog wel de hoofdregel dat een pgb in principe niet hoger mag zijn dan het tarief dat de gemeente betaalt voor vergelijkbare gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief). Dat tarief staat in onderstaande tabellen in de vorm van een maximaal jaarbudget.

Bij een zorgtoewijzing die niet het gehele kalenderjaar omvat, wordt dit maximale jaarbudget naar rato berekend.

Huishoudelijke ondersteuning

De noodzakelijke zorginzet wordt aan de hand van een puntensysteem vastgesteld. Op basis hiervan wordt de hoogte van het pgb bepaald. Het aantal punten wordt vermenigvuldigd met een rekenfactor en dat bepaalt de hoogte van het jaarbudget. De rekenfactor is 34,58 en is gebaseerd op het 125% van het Wettelijk Minimumloon, wat overeenkomt met een uurtarief van € 16,48. Het maximale pgb voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt €  € 6.942,41 per jaar.

PGB’s die vóór 1 januari 2018 nog op basis van uren zijn vastgesteld volgen dezelfde jaarlijkse indicatie van uurtarieven Het plafond (maximum bedrag) hierbij is gekoppeld aan het type Huishoudelijke Ondersteuning-indicatie.

Categorie

PGB tarief per uur

Maximaal pgb per jaar (pgb plafond)

HO basis

€ 16,48

€ 3.471,21

HO plus

€ 16,48

€ 4.049,79

HO extra

€ 16,48

€ 6.942,41

Ondersteuning maaltijden

Het pgb-tarief voor het bereiden en neerzetten van de maaltijd is  € 10,78 per maaltijd.

Begeleiding

We kennen 2 pgb-tarieven, namelijk voor begeleiding individueel en voor begeleiding groep. In onderstaande tabel staat het PGB tarief voor professionele dienstverleners, waarbij het totale pgb niet meer is dan het tarief dat de gemeente betaalt voor gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief).

Begeleiding individueel en groep wordt altijd in feitelijke uren/dagdelen toegekend en niet in bandbreedtes. De bandbreedte wordt gebruikt om het maximale jaarbudget te bepalen.

Begeleiding individueel

Categorie

PGB tarief per uur

Maximaal pgb per jaar (pgb plafond)

Begeleiding regulier professioneel

€ 62,00

1 tot 2 uur p/w begeleiding

€ 4.507,44

2 tot 4 uur p/w begeleiding

€ 7.812,84

4 tot 8 uur p/w begeleiding

€ 18.029,64

Begeleiding extra professioneel

€ 62,00

1 tot 2 uur p/w begeleiding

€ 5.810,52

2 tot 4 uur p/w begeleiding

€ 9.684,36

4 tot 8 uur p/w begeleiding

€ 22.080,12

Begeleiding professioneel > 8 uur per week (speciale afspraak)

€ 62,14

Geen plafond

Particuliere ondersteuning

€ 16,48

Plafond zie professioneel

Begeleiding groep

Categorie

PGB tarief per dagdeel

Maximaal pgb per jaar (pgb plafond)

Begeleiding groep regulier professioneel

€ 48,10

1 t/m 4 dagdelen

€ 5.505,49

5 t/m 6 dagdelen

€ 9.909,91

7 of meer dagdelen

€ 15.415,26

Begeleiding groep extra

professioneel

€ 48,10

1 t/m 4 dagdelen

€ 6.791,97

5 t/m 6 dagdelen

€ 12.225,46

7 of meer dagdelen

€ 20.375,90

Particuliere ondersteuning

€ 16,48

Zie professioneel

Kortdurend verblijf Wmo

Het tarief voor kortdurend verblijf is bedoeld voor de kosten van het verblijf (logies en maaltijden). In dit budget is dus geen rekening gehouden met eventuele kosten voor begeleiding of andere ondersteuning. Kortdurend verblijf wordt voor maximaal 52 etmalen per kalenderjaar toegekend.

Kortdurend verblijf

Categorie

PGB tarief per etmaal (24 uur)

Maximaal pgb (maximaal 52 etmalen per jaar)

Professionele inzet

€ 72,18

€ 3.753,24

Particuliere inzet

€ 33,42

€ 1.737,84