Woningbehoefteonderzoek

De woningmarkt is continu in beweging. Er is een blijvende vraag naar woningen en door aanpassing van de wetgeving komt er nu ook meer ruimte om extra woningen te bouwen. In Laarbeek gaan we tot en met 2030 tenminste 735 woningen bouwen. Om die woningen aan te laten sluiten bij de behoeften die er leven onder de inwoners, willen we die behoeften graag ophalen en afzetten tegen beschikbare onderzoeksresultaten. Het gaat dan om uw eigen bevindingen.

Bijeenkomsten

Graag nodigen we u uit om met ons hierover van gedachten te wisselen. Er zijn  bijeenkomsten per kern. Deze zijn op maandag 24 april en worden gehouden in Het Ontmoetingscentrum, Otterweg 27 in Beek en Donk.

Woningbehoefteonderzoek