Woningbouw De Vogelenzang

De Vogelenzang ligt aan de noordwestrand van Lieshout en grenst aan het agrarische buitengebied. Vriendelijk en vertrouwd, veilig en sfeervol zijn uitgangspunten voor de woningbouw op de Vogelenzang. De wijk is geïnspireerd op (vooroorlogse) agrarische architectuur, met veel aandacht voor details en een hoog afwerkingsniveau. Zo wordt de Vogelenzang een prachtige woonomgeving met een duurzame ruimtelijke kwaliteit. Oftewel: wonen in een rijk verleden!

Alle kavels in de Vogelenzang zijn op dit moment verkocht. Bekijk de plattegrondexterne-link-icoon voor een overzicht van de kavels.

Beeldkwaliteitsplan

Het ontwerp van de woningen (architectuur) moet voldoen aan de regels in het Beeldkwaliteitsplan Wonen in een rijk verleden externe-link-icoon(vanaf pagina 15). Hierin vindt u ook meer informatie over het ontwerp van het plan.