Zonneparken

De gemeente Laarbeek is in 2019 gestart met een pilot voor maximaal 5 zonneparken. De raad stelde spelregels vast waaraan projecten moesten voldoen in de ‘Visie op grootschalige opwek van duurzame energie’. Hieronder leest u hoe het nu staat met deze pilot.

Nieuw beleid

De pilot is bijna klaar: er zijn 5 initiatieven gekozen. In het najaar van 2022 wordt de Visie geëvalueerd en herzien. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen geweest zoals de Regionale Energiestrategie, de Laarbeekse Omgevingsvisie Buitengebied, het nieuwe coalitie-akkoord en natuurlijk de lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd. Daarom komt er een nieuw beleid over grootschalige duurzame energie.

Mogelijke zonneparken in Laarbeek:

  1. Zonnepark De Blauwe Poort, aan de Middenweg te Beek en Donk

Dit park is vergund en de ontwikkeling start naar verwachting in het najaar van 2022. Voor inwoners is het mogelijk om via obligaties financieel mee te doen met het park. Meer informatie hierover komt in september op deze website, in de Mooi Laarbeek Krant en op sociale media.

  1. Zonnepark Pater Eustachiuslaan, aan de Pater Eustachiuslaan te Beek en Donk

Dit park is vergund en de ontwikkeling start naar verwachting eind 2022. Ook voor dit park wordt financiële participatie mogelijk, hierover volgt later meer bericht.

  1. Zonnepark De Liesvelden, aan de Putweg te Beek en Donk

Dit park is vergund, maar er loopt een juridische procedure van een omwonende die beroep heeft aangetekend tegen de vergunning. Het is dus nog onduidelijk of dit park er komt, dit hangt van de uitspraak van de rechtbank af.

  1. Zonnepark Rooijseweg, aan de Rooijseweg te Mariahout

Dit park is vergund, maar er loopt een juridische procedure van een omwonende die beroep heeft aangetekend tegen de vergunning. Het is dus nog onduidelijk of dit park er komt, dit hangt van de uitspraak van de rechtbank af.

  1. Zonnepark Vossenberg, aan de Vossenberg te Mariahout 

Dit initiatief heeft een vergunning aangevraagd, die wordt door de gemeente behandeld. Er is een ontwerp-vergunning afgegeven die ter inzage ligt tot en met 30 mei, neem hiervoor contact op met de gemeente (zie hieronder). Ook heeft de gemeente een anterieure overeenkomst (zakelijke samenvatting) gesloten, waarin afspraken staan tussen het initiatief en de gemeente. Deze ligt ook tot en met 30 juni ter inzage in het gemeentehuis.

Omgevingsfonds Duurzaamheid

Alle zonneparken moeten jaarlijks een bedrag aan de gemeente betalen, zodat we lokaal mee kunnen profiteren. Dit geld komt in het Omgevingsfonds Duurzaamheid. De gemeente maakt spelregels over hoe we dit geld gaan besteden. Daar wordt in september 2022 meer over bekend.

Heeft u vragen over de zonneparken of over ons beleid? U kunt deze per e-mail stellen aan Marieke Oteman: marieke.oteman@laarbeek.nl(link stuurt een e-mail). Of bel naar ons algemene nummer 0492 469700.