Zonneparken

De gemeente Laarbeek is in 2019 gestart met een pilot voor maximaal 5 zonneparken. Inmiddels is de pilot bijna klaar: er zijn 5 initiatieven gekozen, waarvan er 4 onherroepelijk zijn vergund. De ‘Visie grootschalige opwek van duurzame energie’ is geëvalueerd en herzien, en op 29 september 2022 is de nieuwe Lokale Energie Strategie vastgesteld. Hier kan je de Lokale Energie Strategie raadplegen.

Zonnepark De Blauwe Poort, aan de Middenweg te Beek en Donk

Klik hierexterne-link-icoon om naar de website van de blauwe poort te gaan. Dit zonnepark is sinds september 2022 in werking en wekt energie op. Voor inwoners is het op een later moment mogelijk om via obligaties financieel mee te doen met het park. Meer informatie hierover komt zo snel mogelijk op deze website, in de Mooi Laarbeek Krant en op sociale media. 

Zonnepark Pater Eustachiuslaan, aan de Pater Eustachiuslaan te Beek en Donk

Dit park is vergund en de ontwikkeling is gestart eind 2022. Ook voor dit park wordt financiële participatie mogelijk, hierover volgt later meer bericht.

Zonnepark De Liesvelden, aan de Putweg te Beek en Donk

Dit zonnepark is vergund en de ontwikkeling start naar verwachting in begin 2023.

Zonnepark Vossenberg, aan de Vossenberg te Mariahout 

Dit zonnepark is vergund en de ontwikkeling start naar verwachting eind 2023. Ook voor dit park wordt financiële participatie mogelijk, hierover volgt later meer bericht.

Zonnepark Rioolzuiveringsinstallatie

Dit zonnepark is een initiatief van de Rioolzuiveringsinstallatie van Waterschap Aa & Maas in Aarle-Rixtel en heeft op drie lege plekken op het terrein aan de Bakelseweg zonnepanelen aangelegd. Inmiddels is dit zonnepark opgeleverd en operationeel.

Heeft u vragen over de zonneparken of over ons beleid? U kunt deze per e-mail stellen aan Marieke Oteman: marieke.oteman@laarbeek.nl. Of bel naar ons algemene nummer 0492 469700.

Zonnepark Rooijseweg, aan de Rooijseweg te Mariahout 

De vergunning voor dit park is op dit moment vernietigd door de rechtbank. Er is door de gemeente een herstelbesluit genomen en de gemeente gaat in beroep. Het is dus nog onduidelijk of dit park er komt, dit hangt van de uitspraak van de rechtbank af.