Zonneparken

De gemeente Laarbeek is in 2019 gestart met een pilot voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. De raad stelde spelregels vast waaraan projecten moesten voldoen in de ‘Visie op grootschalige opwek van duurzame energie’. Deze visie kunt u hier lezen. In de visie wordt een pilot beschreven waarin maximaal vijf zonneparken in Laarbeek worden toegestaan. In de maanden erna hebben vele initiatieven zich gemeld, deze zijn op allerlei onderdelen beoordeeld.

Hoe staat het nu: inmiddels hebben twee parken definitief groen licht van de raad gekregen: zonnepark de Blauwe Poort en zonnepark de Liesvelden. Tegen de laatste loopt nog een juridische procedure. Twee andere parken zijn al een tijd bezig met een vergunning verkrijgen: zonnepark Rooijseweg en zonnepark Pater Eustachiuslaan. Hiervoor is een ontwerpvergunning afgegeven en heeft het college een anterieure overeenkomst afgesloten.

De zakelijke samenvatting van de anterieure overeenkomst Rooijseweg leest u hier. Deze ligt ook tot 17 september 2021 ter inzage in het gemeentehuis.

De zakelijke samenvatting van de anterieure overeenkomst Pater Eustachiuslaan leest u hier. Ook dit stuk ligt tot 17 september 2021 ter inzage in het gemeentehuis.

Ten slotte is er nog een vijfde aanvraag die nog minder ver in het proces is.

Inwoners kunnen in beide parken die nu vergund zijn, participeren door obligaties te kopen. Dit kan nu nog niet, maar als dit begint houden de gemeente en de ontwikkelaar u op de hoogte. Als de parken straks echt gebouwd zijn (waarschijnlijk 2022/2023) gaat een deel van de winst in een Omgevingsfonds, waaruit projecten betaald worden die voor onze inwoners belangrijk zijn. De spelregels daarvan worden later in 2021 bekend.

Heeft u vragen over de zonneparken? U kunt deze per e-mail stellen aan Marieke Oteman: marieke.oteman@laarbeek.nl. Of u belt naar ons algemene nummer 0492-469700.