default iconZonneparken

De gemeente Laarbeek is in 2019 gestart met een pilot voor maximaal 5 zonneparken. De raad stelde spelregels vast waaraan projecten moesten voldoen in de ‘Visie op grootschalige opwek van duurzame energie’. Hieronder leest u hoe het nu staat met deze pilot.

Nieuw beleid: Lokale Energie Strategie

De pilot is bijna klaar: er zijn 5 initiatieven gekozen. De ‘Visie grootschalige opwek van duurzame energie’ is geëvalueerd en herzien, en op 29 september 2022 is de nieuwe Lokale Energie Strategie vastgesteld. Dit nieuwe beleid is een verdere uitwerking van het vorige beleid en is een lokale vertaling van de Regionale Energie Strategie (2021). Ook ander lokaal, regionaal en landelijkbeleid is als input meegenomen, net als recente ontwikkelingen en onderzoeken. U kunt hier de Lokale Energie Strategie raadplegen.

Mogelijke zonneparken in Laarbeek:

Zonnepark De Blauwe Poort, aan de Middenweg te Beek en Donk

Dit zonnepark is in werking en wekt energie op. Voor inwoners is het op een later moment mogelijk om via obligaties financieel mee te doen met het park. Meer informatie hierover komt zo snel mogelijk op deze website, in de Mooi Laarbeek Krant en op sociale media.

Zonnepark Pater Eustachiuslaan, aan de Pater Eustachiuslaan te Beek en Donk

Dit park is vergund en de ontwikkeling start naar verwachting eind 2022. Ook voor dit park wordt financiële participatie mogelijk, hierover volgt later meer bericht.

Zonnepark De Liesvelden, aan de Putweg te Beek en Donk

Dit park is vergund, maar er loopt een juridische procedure van een omwonende die beroep heeft aangetekend tegen de vergunning. Het is dus nog onduidelijk of dit park er komt, dit hangt van de uitspraak van de rechtbank af.

Zonnepark Rooijseweg, aan de Rooijseweg te Mariahout

De vergunning voor dit park is op dit moment vernietigd door de rechtbank. Momenteel loopt er een juridische procedure voor een herstelbesluit en gaat de gemeente in beroep. Hiervoor is een addendum op de originele anterieure overeenkomst gesloten. Hier vindt u de zakelijke omschrijving van het addendum. Deze ligt nog tot en met 23 november 2022 ter inzage op het gemeentehuis. Het is dus nog onduidelijk of dit park er komt, dit hangt van de uitspraak van de rechtbank af. 

Zonnepark Vossenberg, aan de Vossenberg te Mariahout 

Dit zonnepark is vergund en de ontwikkeling start naar verwachting eind 2023. Ook voor dit park wordt financiële participatie mogelijk, hierover volgt later meer bericht.

Zonnepark Rioolzuiveringsinstallatie

Dit zonnepark is een initiatief van de Rioolzuiveringsinstallatie van Waterschap Aa & Maas in Aarle-Rixtel en heeft drie zonneparken op lege plekken op het terrein aan de Bakelseweg aangelegd. Er zijn twee zonneweides bij de installaties en één zonneweide op de voormalige stortplaats gerealiseerd. Inmiddels is dit zonnepark opgeleverd en operationeel.

Omgevingsfonds Duurzaamheid

Per 2023 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie voor het financieren van duurzaamheidsprojecten. In Laarbeek zijn een vijftal zonneparken in ontwikkelingen, waarvan zonnepark De Blauwe Poort al duurzame energie opwerkt. De zonnparken storten een deel van hun winst in het Omgevingsfonds Duurzaamheid zodat we dat kunnen gebruiken om Laarbeek duurzamer te maken. U kunt per 2023 een aanvraag indienen voor het financiering, mits het duurzaamheidsproject voldoet aan de gestelde voorwaarden. De gemeente Laarbeek beoordeelt uw verzoek en geeft aan of er nog aanpassingen nodig zijn, waarna u de subsidie kunt ontvangen. 

Wilt u een aanvraag voor een subsidie doen? De gemeente heeft spelregels opgesteld over hoe we dit geld gaan besteden. Hier kunt u lezen wat de uitgangspunten van het fonds zijn, hoe de aanvraagprocedure werkt en aan welke voorwaarden moeten worden voldaan?

Heeft u vragen over de zonneparken of over ons beleid? U kunt deze per e-mail stellen aan Marieke Oteman: marieke.oteman@laarbeek.nl. Of bel naar ons algemene nummer 0492 469700.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek