Zonneparken

De gemeente Laarbeek is in 2019 gestart met een pilot voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. De raad stelde spelregels vast waaraan projecten moesten voldoen in de ‘Visie op grootschalige opwek van duurzame energie’. Daarna werden initiatieven voor een zonnepark of windpark opgeroepen om zich te melden. Ongeveer 20 geïnteresseerden hebben zich gemeld, waarna 10 plannen zijn ingediend. Met de plannen die het best aan de voorwaarden voldeden zijn we gesprekken aangegaan. Vier initiatieven hebben in de zomer van 2020 een zogenaamde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ gekregen van de raad, waarin de raad aangeeft dat de parken verder kunnen met het uitwerken van de plannen. Van deze plannen hebben er nu twee een Omgevingsvergunning en definitief groen licht van de raad gekregen. Dit zijn de plannen die momenteel ter inzage liggen: Zonnepark de Blauwe Poort en Zonnepark de Liesvelden. Naar verwachting worden deze in 2021 gerealiseerd. Van de overige ingediende plannen hebben enkele zich teruggetrokken, en zijn er enkele die hun plannen nog verbeteren en opnieuw aan de gemeente voorleggen. Ondertussen evalueert de gemeente het traject van de afgelopen anderhalf jaar om te kijken of de ‘Visie’ aangepast moet worden.

Inwoners kunnen in beide parken die nu vergund zijn, participeren door obligaties te kopen. Meer informatie daarover gaan de projectontwikkelaars met u delen. Houd ook onze website in de gaten voor meer informatie hierover. Ook wordt een deel van de winst van de parken ondergebracht in een Omgevingsfonds waaruit maatschappelijke of landschappelijke projecten gefinancierd kunnen worden. Dit werken wij op dit moment uit en hier wordt begin 2021 meer over bekend.