Aangifte van overlijden

Beschrijving

Als er iemand is overleden moet er aangifte van overlijden worden gedaan in de gemeente waarin de persoon is overleden. Overleg met uw begrafenisondernemer wie aangifte doet. Meestal doet dit de begrafenisondernemer. U kunt het ook zelf doen. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. 

Hoe u het regelt

U regelt zelf de aangifte van overlijden?

U kunt persoonlijk aangifte van overlijden doen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via ons Klant Contact Centum: 0492-469700

De begrafenisondernemer regelt de aangifte van overlijden

Wat u nodig heeft

Om aangifte te doen van iemands overlijden heeft u het volgende nodig.

  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • De originele verklaring van overlijden van de arts of gemeentelijke lijkschouwer.
  • B-envelop (envelop voor CBS met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak).
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak; verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie.
  • Als uitstel van crematie/begrafenis nodig is; verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
  • Als er een sectie moet plaatsvinden; verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
  • Heeft de overledene zijn/haar lichaam beschikbaar gesteld voor de wetenschap? Dan is een codicil/wilsbeschikking van overledene nodig. Hieruit moet blijken dat de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Wat u moet weten

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.

Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren?

Dan heeft u toestemming van de Officier van Justitie en van de burgemeester nodig.

Wilt u de overledene later begraven of cremeren?

Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Overlijden in het buitenland

Is er iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen.

U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Melding naar andere organisaties

Verschillende organisaties, zoals de Belastingdienst, de zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Waterschap krijgen vanuit de BRP vanzelf melding van het overlijden. Deze organisaties willen weten wie namens de nabestaanden zaken gaat afhandelen. Zij nemen zelf contact op per brief. Zij gebruiken mogelijk nog het adres van de overledene.

Informatie Rijksoverheid

Gaat u zaken regelen namens de overledene? Op de website van de Rijksoverheid externe-link-icoon krijgt u een persoonlijk overzicht. Daarin ziet u wat u moet regelen en waar u dit doet. Hebt u hulp nodig bij het persoonlijk overzicht? Bel dan met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. Zij helpen u graag.

Aangifte van overlijden levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Het is wettelijk verplicht om uw kind te laten begraven of cremeren. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken hoeft u geen aangifte te doen, maar het mag wel. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is. U heeft ook de mogelijkheid om uw kind te laten registreren in de Basisregistratie Personen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet. Voor meer informatie gaat u naar de pagina aangifte van overlijden levenloos geboren kind.

De kosten

Wat kost het

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden.
Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,30.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0492 469 700.