Afwegingskader transformatie en woningsplitsing in kernen

De gemeente Laarbeek wil voorzien in de behoefte aan woningen. Naast de bestaande nieuwbouwplannen lijken nieuwe woningbouwprojecten buiten de bestaande kernen niet haalbaar op korte termijn. De focus ligt daarom meer op extra woningbouw binnen de dorpskernen. Deze wens om te bouwen staat tegenover de wens en noodzaak van groen en open plekken in de kernen.

Een oplossing om meer woningen te creëren binnen bestaande bebouwing is om deze te herbestemmen. Hiervoor is een afwegingskader vastgesteld, met voorwaarden voor het ombouwen van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden naar woningen (transformatie) en het splitsen van grotere panden in meerdere zelfstandige woningen. De centrumgebieden vragen om bijzondere aandacht voor transformatie. Hier staan namelijk een aantal (voormalige) winkelpanden al langere tijd leeg.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u het afwegingskader woningsplitsing en transformatie in kernenexterne-link-icoon(externe link) raadplegen.

Kaart

Op deze kaart ziet u waar u gebouwen mag omvormen naar een woning of een woning mag splitsen. U kunt inzoomen tot op perceelniveau.

Kaart afwegingskader

Legenda

  • Groen: hier kunnen gebouwen worden omgevormd naar woningen (ook op de begane grond) of worden gesplitst, als dit gebeurt volgens de voorwaarden uit het afwegingskader.
  • Oranje: hier blijven de gebruiksmogelijkheden hetzelfde, maar mogen woningen ook gesplitst worden (als dit gebeurt volgens de voorwaarden uit het afwegingskader). Winkelvloeroppervlakte verkleinen is ook mogelijk. Per locatie wegen we af of we woningen op de begane grond toestaan.
  • Rood: in deze centrumgebieden blijft de ‘publieksaantrekkende centrumfunctie’ behouden. Daarom mag u hier geen woningen op de begane grond realiseren. Winkelvloeroppervlakte verkleinen en het splitsen van woningen (op de verdieping) mogen wel, als dit gebeurt volgens de voorwaarden uit het afwegingskader.

Wilt u een verzoek doen voor een woningsplitsing of transformatie in één van de kernen?

In het afwegingskader leest u over de voorwaarden die u dient uit te werken in uw verzoek. Meer informatie leest u op de pagina principevezoek.externe-link-icoon