adult iconPrincipeverzoek

Principeverzoek

Wat is een principeverzoek?

U heeft plannen om uw woning, terrein of gebouw te veranderen. Deze plannen zijn mogelijk strijdig met de voorwaarden uit het geldende bestemmingsplan . U dient dan een principeverzoek in. In een principeverzoek licht u toe:

 • wat de situatie op dit moment is;
 • wat de door u gewenste situatie in de toekomst is;
 • hoe dit tot stand gaat komen.

Wij beoordelen of uw plannen wenselijk zijn binnen de gemeentelijke regels. Daarnaast kost het indienen van een principeverzoek leges.

Kosten voor het indienen van een principeverzoek: € 874,15

Deze legeskosten bent u verplicht te betalen, los van het resultaat van onze beoordeling van uw principeverzoek.

 

Hoe dien ik een principeverzoek in?

U stuurt een principeverzoek in met het formulier principeverzoek
Vul het formulier zo compleet mogelijk in. Zo krijgen wij een goed beeld van de huidige en gewenste situatie. Principeverzoeken die u op een andere manier instuurt (bijvoorbeeld via e-mail) nemen wij niet in behandeling. 

Wat moet ik aanleveren? 

Bij een principeverzoek levert u een aantal zaken verplicht aan. Verzamel de volgende informatie voordat u het formulier invult.

 • Een toelichting van uw plan: wat is de situatie nu? Wat gaat u veranderen? Wat is daarvoor nodig? Wat wordt de door u gewenste toekomstige situatie? Bekijk het geldende bestemmingsplan op uw locatie via www.ruimtelijkeplannen.nl en beschrijf welke delen van uw plan hier wel en/of niet in passen. Voeg bij deze toelichting altijd:
  • Duidelijke situatieschets/plattegrond van de situatie nu;
  • Duidelijke situatieschets/plattegrond van de door u gewenste toekomstige situatie.
  • Een (kadastrale) luchtfoto van de situatie nu en/of kadastrale kaart
 • Omgevingsdialoog: wij vinden het belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van uw plannen. Daarom vragen wij u om een omgevingsdialoog aan te gaan met de omgeving. De gemeente Laarbeek heeft een stappenplan dat u hierbij kan helpen, welke u hier kunt downloaden. Wij vragen u om in ieder geval stap 1 uit te voeren voordat u het Formulier Principeverzoek indient.
 • Formulier transformatiekader: als u een woning wilt maken in bestaand vastgoed buiten het centrumgebied (bijvoorbeeld een voormalig horecapand, bedrijfspand of winkel), bent u verplicht het formulier transformatiekader in te vullen. Download het formulier transformatiekader hier. Geldt dit niet voor uw plan, dan hoeft u het formulier transformatiekader niet in te vullen.

Hoe dien ik voor mijn bedrijf een principeverzoek in?

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen.

Wat gebeurt er nadat ik een principeverzoek heb ingediend?

Wij werken met een Intaketafel en een Omgevingstafel. In de bijlagen onder aan deze pagina ziet u een korte samenvatting van het proces.

Intaketafel

Nadat u uw principeverzoek heeft ingediend , behandelen wij uw verzoek op onze Intaketafel. Wij proberen om ongeveer 6 weken nadat u uw principeverzoek heeft ingediend, u een brief te sturen met een eerste reactie op uw principeverzoek. Ook ontvangt u een legesnota, zonder duidelijkheid te hebben over het resultaat van onze beoordeling. U kunt van ons één van deze drie reacties ontvangen, namelijk:

 • Ja, mits: U mag uw principeverzoek verder uitwerken voor de Omgevingstafel, hier gelden enkele voorwaarden voor.
 • Nee, tenzij: Uw principeverzoek moet aan enkele voorwaarden voldoen voordat wij het met een ja/ja, mits kunnen beoordelen. U mag uw verzoek aanpassen volgens de voorwaarden en opnieuw indienen voor de Intaketafel.
  • Als u hetzelfde principeverzoek aanpast volgens de voorwaarden, betaalt u voor de 2e Intaketafel geen leges. Voor een 3e/4e/etc. Intaketafel betaalt u wel weer leges.
 • Nee: Uw principeverzoek is niet gewenst, uw plan wordt afgewezen.

Omgevingstafel

Als onze eerste reactie op uw principeverzoek een ja/ja, mits is, mag u uw principeverzoek verder uitwerken. U heeft 1 jaar de tijd om uw uitgewerkte principeverzoek aan te melden bij uw zaakbehandelaar. Nadat u uw uitgewerkte principeverzoek heeft aangemeld, behandelen wij uw verzoek op onze Omgevingstafel. Daarna ontvangt u een brief met onze principeuitspraak. U kunt van ons één van deze drie reacties ontvangen, namelijk:

 • Ja/Ja, mits: Wij gaan in basis akkoord met uw verzoek. U mag uw aanvraag indienen bij de daarvoor bedoelde organisatie.
 • Verder uitwerken: Wij missen nog informatie om uw verzoek in zijn geheel te kunnen beoordelen. U mag uw verzoek opnieuw aanmelden voor de Omgevingstafel, daarvoor betaalt u opnieuw leges.
 • Nee: Wij gaan in basis niet akkoord met uw verzoek. Uw plan wordt afgewezen. Wilt u uw plan opnieuw indienen? Vul dan een nieuw Formulier Principeverzoek in.

Is ons antwoord Ja/Ja, mits? Dan informeren we u over hoe hiermee verder te gaan. Het is belangrijk om te weten dat ons principeakkoord altijd onder voorbehoud is. Voor de uitwerking van uw plan kan het zijn dat u onderzoeken moet (laten) uitvoeren. De resultaten hiervan kunnen de haalbaarheid van uw plan beïnvloeden.

Overeenkomsten

Is ons antwoord Ja/Ja, mits? Dan gaan we ook overeenkomsten met u sluiten. Daarin maken we afspraken met u over de voorwaarden voor onze medewerking. Naast ruimtelijke afspraken over uw plan zelf, maken we ook financiële afspraken. De grootte van uw plannen bepaalt of wij de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van uw plan bij u in rekening brengen. Dit noemen we kostenverhaal. Voor dit kostenverhaal vragen wij dan een ‘exploitatiebijdrage’, die wij vastleggen in een anterieure overeenkomst. Daarnaast sluiten wij een planschadeovereenkomst met u. Hierin spreken we samen af dat planschadeclaims voor uw rekening zijn.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek