default iconArcheologie

Archeologie is de naam voor het ondergrondse onderzoek naar de sporen van onze voorouders. De eerste sporen van bewoning in Laarbeek zijn ca. 12.000 jaar oud. Om de archeologische resten goed te beschermen is er een archeologische verwachtingenkaart gemaakt die aangeeft waar er resten uit het verleden verwacht worden. Deze kaart is geactualiseerd in het kader van het nieuwe erfgoedbeleid.

Wanneer is archeologisch onderzoek nodig?

De gemeente kan archeologisch onderzoek eisen bij het maken van een nieuw bestemmingsplan of het aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij de bodem wordt verstoord. Of onderzoek al dan niet nodig is, hangt af van de archeologische beleidskaart en het bestemmingsplan. Het archeologisch onderzoek moet uitgevoerd worden door een archeologisch onderzoeksbureau.

Proces archeologische monumentenzorg

Het archeologisch onderzoek is opgedeeld in vooronderzoek en maatregelen. Het inventariserend onderzoek bestaat uit bureauonderzoek, booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. Hierna volgt een selectiebesluit, waarbij besloten wordt of er maatregelen nodig zijn om de archeologische resten te beschermen. Tijdens het inventariserend onderzoek kan het terrein worden vrijgegeven als er een lage verwachting is of het terrein verstoord is. Als er maatregelen moeten uitgevoerd worden, kan dit in de vorm van een opgraving of een archeologische begeleiding van de civiele werkzaamheden. Ook kan er gekozen worden om de resten fysiek in de grond te beschermen en hier geen bodemingrepen uit te voeren. Dit wordt behoud in situ genoemd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over archeologie? Nieuwsgierig naar de archeologische vondsten in Laarbeek? Kijk dan in het erfgoedhandboek.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek