default iconBeleidsregels zonnepanelen op monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

Beleidsregels zonnepanelen op monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

Met zonnepanelen of zonnecollectoren kun je een gebouw vrij gemakkelijk van energie voorzien. Maar bij monumenten, beeldbepalende of cultuurhistorisch waardevolle pan-den heeft dit invloed op de uitstraling van deze bijzondere gebouwen. Daarom heeft de gemeente beleidsregels gemaakt. In deze regels geven wij aan of een omgevingsver-gunning nodig is, wat de voorkeurslocaties zijn en aan welke voorwaarden moet vol-daan worden.

De beleidsregels zijn online terug te vinden.

Monument, cultuurhistorisch waardevol of beeldbepalend pand? 

In het erfgoedregister (monumentenregister) kunt u terugvinden of uw pand een rijks-monument of gemeentelijk monument is.

In het omgevingsplan en de welstandsnota kunt u terugvinden of uw pand een cultuur-historisch waardevol of beeldbepalend pand is. Al deze panden zijn gebundeld in een lijst.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de gemeente en vraag naar de medewerker erfgoed.