build-reside iconWelstand

Beschrijving

Vraagt u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aan? In Laarbeek gelden er voor sommige gebieden welstandseisen. Deze zijn opgenomen in de Welstandsnota 2012.

Hoe u het regelt

Op de welstandstoetskaart staat aangegeven voor welke gebieden een welstandstoets nodig is en welke niet.

Bij restauratie, verbouwing en aanbouw aan monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden is altijd een welstandstoets nodig.

De welstandsnota bevat ook toetscriteria voor reclame-uitingen

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over welstand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek