Welstand

Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor het (ver)bouwen van uw pand, is het mogelijk dat uw bouwplan voorgelegd wordt aan de welstandscommissie. Dit is afhankelijk van het gebied waarin uw bouwwerk valt. Ligt uw perceel in een historische dorpskern, een bebouwingslint, in het buitengebied, of is het onderdeel is van een nieuwbouwproject? Dan wordt uw bouwwerk voorgelegd aan de welstandscommissie. Als uw perceel in een bestaande woonwijk ligt, is de kans groot dat er niet aan welstand wordt getoetst. In dat geval wordt alleen gekeken of het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

 

De welstandscommissie vergadert op:

Woensdag 14 november van 9.00 tot 11.00 uur
Woensdag 28 november van 14.30 tot 16.30 uur
Woensdag 5 december van 9.00 tot 11.00 uur

De welstandsvergaderingen worden gehouden in het kantoor van de ODZOB aan de Wal 28 in Eindhoven.

 

PDFBebouwingstypekaarten

PDFHerziene Welstandsnota 2012 Algemeen deel

PDFHerziene Welstandsnota 2012 Deelgebiedennota

PDFWelstandstoetskaart Laarbeek

PDFWelstandstoetskaarten, kernen