Bestuursakkoord 2022 - 2026

De coalitie met PNL, ABL en De Werkgroep is gebaseerd op een goede afspiegeling van de lokale verkiezingen. We willen graag gezamenlijk vooruit, de toekomst tegemoet met respect voor de standpunten van alle partijen. Samen aan zet!

De uitgangspunten in dit akkoord bieden een kompas voor de toekomst, maar zijn niet in steen gehouwen. De toekomst is onzeker: er moet ruimte blijven voor koerswijziging, ruimte om het denkspoor los te laten. Dat doen we niet alleen met de raad, college en de ambtelijke organisatie, dat doen we ook samen met onze inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven.

Bestuursakkoord 2022-2026 Samen aan Zet!