adult iconBewijs van Nederlanderschap

Beschrijving

Er zijn momenten dat u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt een bewijs van Nederlanderschap aan in de gemeente waar u woont. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Hoe u het regelt

U regelt een bewijs van Nederlanderschap digitaal of persoonlijk in het gemeentehuis.

Digitaal

U kunt dit product aanvragen via het e-formulier Bewijs van Nederlanderschap.
U geeft aan dat u een bewijs van Nederlanderschap nodig heeft.

Persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis.

U maakt een afspraak digitaal of u belt ons op telefoonnummer 0492 469 700.

Kan iemand anders de aanvraag doen?

Ja, u kunt hiervoor iemand machtigen. Deze persoon moet:

  • Meerderjarig zijn.
  • Een machtiging van u meebrengen.
  • Een (kopie) van een geldig legitimatiebewijs meebrengen van u en van zichzelf

Wat u nodig heeft

Voor het aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap heeft u nodig:

  • Uw geldige legitimatiebewijs
  • Voor uw digitale aanvraag heeft u ook uw DigiD inloggegevens nodig

Wat u moet weten

De voorwaarden voor het aanvragen van een bewijs van de Nederlandse nationaliteit zijn:

  • U heeft de Nederlandse Nationaliteit.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt.
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

De kosten

Het aanvragen van een bewijs van Nederlanderschap kost € 5.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens openingstijden naar ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek