Bomen kappen of behouden

Beschrijving

U wilt een boom kappen? U heeft hier in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. Ook zeer drastisch snoeien (meer dan 20% van de kroon ) of wortels ernstig beschadigen valt onder kappen. De gemeente heeft de meest waardevolle bomen en groenstructuren op de Groene Kaart gezet. Wilt u een boom kappen die op de Groene Kaart voorkomt? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Het kappen van alle andere bomen (met uitzondering van gemeentebomen) is vergunningsvrij. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen of hiervoor toestemming geven.

Hoe u het regelt

U regelt een omgevingsvergunning voor kappen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
Vink in het Omgevingsloket de activiteit "Kappen (gemeentelijke regels)' aan en vul deze vragenlijst verder in.

Wat u nodig heeft

U heeft de volgende gegevens nodig voor uw aanvraag via het Omgevingsloket:

  • Een omschrijving van de boom (stamdiameter en boomsoort)
  • De plaats waar de boom staat + situatietekening (op schaal)
  • De reden waarom u de boom wilt kappen
  • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Wat u moet weten

Bomenbeleid en bomenverordening Gemeente Laarbeek

De gemeente Laarbeek vindt groen in het dorp erg belangrijk. Bomen spelen daarin een belangrijke rol. Hoe de gemeente omgaat met haar bomen staat omschreven in het bomenbeleidsplanexterne-link-icoon. Ook staat er in wat we doen bij overlast en wanneer bomen wel of niet gekapt kunnen worden. De juridische vertaling staat in de bomenverordeningexterne-link-icoon.

Groene Kaart

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het kappen van bomen is de Groene Kaart van belang. Op de Groene Kaart staan vrijstaande bomen en groenstructuren zoals boomgroepen, bosjes, houtsingels, lanen, etc. De Groene Kaart is digitaal beschikbaar.externe-link-icoon

Noodzaak kappen boom

Voor vrijstaande bomen die op de Groene Kaart staan wordt in principe geen toestemming gegeven om ze te kappen. Levert zo’n boom direct gevaar op voor de omgeving? Of is er sprake van een groot maatschappelijk belang waarvoor de boom weg moet? Dan kan het nodig zijn om een boom wel te kappen. Meestal is hiervoor eerst onderzoek van een deskundige noodzakelijk. Voor bomen in de groenstructuren wordt alleen een kapvergunning verleend als de groenstructuur behouden blijft. Als het bijvoorbeeld nodig is om in een laan van 30 bomen één boom te verwijderen, tast dat de laanstructuur als geheel niet echt aan.

Geen toestemming om een boom te kappen

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere waarden belangrijker vindt:

  • Het belang van de natuur
  • De boom heeft landschappelijke waarde
  • De boom heeft cultuurhistorische waarde
  • De boom is beeldbepalend
  • De boom heeft waarde voor de leefbaarheid en recreatie
  • De boom heeft een specifieke bijzonderheid

De kosten

Wat kost het

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom.

Bijzonderheden

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Neem tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum: 0492 469 700

Relevante links:

Relevante beleidsstukken