build-reside iconCentrumontwikkeling Lieshout

De stand van zaken Centrumontwikkeling Lieshout

Donderdag 15 juni heeft de gemeenteraad van Laarbeek unaniem ingestemd met het voorstel van de Centrumontwikkeling in Lieshout. Een hele belangrijke beslissing waarna we weer verder kunnen met de ontwikkeling.

De planontwikkeling bestaat uit een aantal onderdelen die 100% samenhangen maar die los van elkaar als beslispunt aan de raad voorgelegd zijn.

De planontwikkeling voor De Heuvel zelf en de noordflank van de Heuvel (waar nu de oude Rabobank en de ‘grindbak’ liggen) gaan nu verder uitgewerkt worden. Die basis staat nu vast.

Onderzoek naar Dorpsstraat 1-3

De supermarktlocatie aan het Floreffeplein wordt nog niet verder uitgewerkt. Eerst gaan we de locatie aan de Dorpsstraat 1-3 onderzoeken. Het volledige raadsvoorstel en -besluit kunt u hieronder nalezen

  Planning

  De bestuurlijke beslismomenten waar we op sturen, zijn zoals hieronder. Een optimistische planning, die zonder grote tegenvallers haalbaar is.

  • 21 december Definitief raadsbesluit

  Contact

  Telefoon: 0492 469 700

  E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

  Bezoekadres:

  Koppelstraat 37 
  5741 GA Beek en Donk

  Postadres:

  Postbus 190
  5740 AD Beek en Donk

  Algemeen bankrekeningnummer:

  NL91 BNGH 0285 000 721

  Openingstijden 

  Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
  Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
  Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

  Wij zijn bereikbaar via

  © 2023 Gemeente Laarbeek