Centrumontwikkeling Lieshout

De planontwikkeling Lieshout bestaat uit een aantal onderdelen die 100% samenhangen maar die los van elkaar ontwikkeld worden.

Stand van zaken Centrumontwikkeling Lieshout

Noordflank Heuvel

Uit de winkel van De Concurrent zijn de laatste fietsen inmiddels weg en de deuren van de winkel zijn definitief gesloten. Op 1 februari wordt het eigendom overgedragen aan de gemeente Laarbeek. Er wordt nu gekeken, in overleg met Stichting Plan Lieshout, naar een tijdelijke invulling van het pand. Het is immers zonde om zo'n mooi pand midden in het centrum van Lieshout al die tijd leeg te laten staan.

Daarnaast maakt Stichting Plan Lieshout zich ook sterk voor de exploitatie van de nieuwe horeca aan de Heuvel. 

Dorpsstraat 1-3

Het onderzoek naar de Dorpsstraat 1-3 als mogelijke supermarkt locatie, is nog niet afgerond. Zo zijn er nu nog gesprekken bezig over de verplaatsing van de Jumbo supermarkt. We kijken nog naar hoe de supermarkt eventueel kan passen aan de Dorpsstraat 1-3.

Dorpsstraat 54-70

Het onderzoek naar een woningbouwontwikkeling op de dan vrijkomende locatie Dorpsstraat 54a (het huidige Jumboterrein) is ook uitgebreid. Ontwikkelaar Symphony Estates B.V. is in gesprek met een aantal eigenaren van percelen grond tot aan het Tiendpad om te bekijken of een gedeelte van de achtertuinen bij het plangebied voor de woningbouwontwikkeling kan worden betrokken. Dit is na het raadsbesluit van 15 juni 2023 een nieuw element.

Daarnaast zijn onderdeel van het project: Heuvel (de driehoek), Grotenhof, Floreffeplein, Baverdestraat, Parkeerplaatsen aan De Klumper, parkeren achter het Moreeshof.

Heeft u verdere vragen over dit onderwerp mail dan naar lieshout@laarbeek.nl.  

Planning

Het College hecht veel waarde aan zorgvuldigheid in deze afrondende fase. Het aangepaste plan wordt vooraf voorgelegd aan alle omwonenden en alle betrokken inwoners van Lieshout. Wij verwachten dit na de zomer te doen. Wij horen graag hoe de inwoners van Lieshout over de plannen denken.