build-reside iconCentrumontwikkeling Lieshout

De stand van zaken Centrumontwikkeling Lieshout

Eind april 2023 heeft KRAGT Vastgoedontwikkeling BV zich bij het college gemeld met het verzoek de haalbaarheid van een supermarkt op de percelen Dorpsstraat 1-3 in Lieshout te onderzoeken.

Nieuwe, alternatieve locatie onderzoeken terwijl overige planontwikkeling doorgaat

In het raadsvoorstel en het kaderbesluit van 15 juni, is daarom alsnog dit nieuwe en zeer recente element opgenomen.

Vanwege de korte tijdspanne is het uiteraard niet mogelijk voor het college om een inhoudelijk standpunt in te nemen over deze nieuwe locatie. Het college ziet wel genoeg redenen om de haalbaarheid van de locatie Dorpsstraat 1-3 als toekomstbestendige supermarktlocatie serieus te onderzoeken, voordat er een besluit over de definitieve supermarktlocatie wordt genomen. Het is daarom het voorstel aan de gemeenteraad om de nadere uitwerking en besluitvorming voor het Floreffeplein voorlopig uit te stellen, totdat het onderzoek naar Dorpsstraat 1-3 is afgerond.

Uiteraard gaat de uitwerking van alle overige plandelen door volgens planning, zoals beschreven in het raadsvoorstel voor het Project Centrumontwikkeling Lieshout.  Het uitgewerkte schetsontwerp kunt u hier bekijken.

Het volledige raadsvoorstel kunt u hier downloaden:

  Planning

  De bestuurlijke beslismomenten waar we op sturen, zijn zoals hieronder. Een optimistische planning, die zonder grote tegenvallers haalbaar is.

  • 3 mei    Voorbespreking door College van burgemeester en wethouders
  • 9 mei    Behandeling door College van burgemeester en wethouders
  • 31 mei    Raadscommissie Ruimtelijke zaken
  • 15 juni    Raadsvergadering

  Contact

  Telefoon: 0492 469 700

  E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

  Bezoekadres:

  Koppelstraat 37 
  5741 GA Beek en Donk

  Postadres:

  Postbus 190
  5740 AD Beek en Donk

  Openingstijden 

  Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
  Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
  Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

  Wij zijn bereikbaar via

  © 2023 Gemeente Laarbeek