Commissies

De gemeenteraad is onderverdeeld in drie commissies: Algemene Zaken, Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein.

Samenstelling commissies

Hieronder vindt u de samenstelling van de commissies Algemene Zaken, Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein.

Commissievergaderingen