Commissies

De gemeenteraad is onderverdeeld in commissies. Hieronder vind u de verschillende commissies.

Samenstelling commissies

Gemeente Laarbeek kent 3 commissies, te weten Algemene zaken, Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein. Hieronder vindt u de samenstelling van de commissies.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies of raad kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Er zijn wel spelregels.

Collegebesluiten

Het college komt elke week bij elkaar. Wat zij besluiten wordt vastgelegd in een verslag "Openbare besluiten".

Hieronder staan de laatste Openbare besluiten.

Collegebesluiten archief

Dit zijn de collegebesluiten van 2019 en eerder.