Commissies

De gemeenteraad is onderverdeeld in commissies. Hieronder vind u de verschillende commissies.

Samenstelling commissies

Gemeente Laarbeek kent 3 commissies, te weten Algemene zaken, Ruimtelijk Domein en Sociaal Domein. Hieronder vindt u de samenstelling van de commissies.