default iconSamenstelling commissies

Zaken waarover de gemeenteraad moet besluiten, worden voorbereid in de commissie Ruimtelijke Zaken of in de commissie Sociale & Algemene Zaken. In deze commissies heeft elke politieke partij (fracties) uit de gemeenteraad 2 vertegenwoordigers. Dat kunnen raadsleden zijn of zogenaamde burgercommissieleden.

Elke partij bepaalt zelf wie namens die partij bij die commissie aanwezig is. De voorstellen die in de commissie op de agenda staan, worden meestal voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. In de commissies vormen de fracties hun mening over de voorstellen die op de agenda staan en geven daarover advies aan de raad. De raad neemt vervolgens een besluit. Dat gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek