default iconCultuurhistorie

Er zijn niet alleen gebouwen met cultuurhistorische waarde, maar ook groenstructuren, objecten en landschapselementen. Verschillende gebouwen en objecten samen kunnen een ensemble vormen. Zij dragen bij aan de authenticiteit van Laarbeek.

Erfgoedkaart Laarbeek

De cultuurhistorische waarden in Laarbeek zijn geïnventariseerd in de Erfgoedkaart. Deze kunt u online raadplegen. De kaart met bijhorende catalogus geeft een overzicht van de archeologie, aardkundige waarden, monumenten en cultuurhistorische objecten, panden en landschappen.

Wanneer heeft u te maken met cultuurhistorie?

Bij een bestemmingsplanwijziging of het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het zijn dat u rekening moet houden met cultuurhistorische elementen in het plangebied. Zij mogen niet zomaar beschadigd of vernield worden. Sommige elementen mogen niet verdwijnen. Bij andere plannen wordt gevraagd om ze te herstellen als onderdeel van het plan.

Erfgoedhandboek

In het erfgoedhandboek vindt u verhalen over de cultuurhistorie in Laarbeek. ook kom je meer te weten over hoe de cultuurhistorische waarden bijdragen aan de authenticiteit van Laarbeek.

Heemkundekringen

De cultuurhistorie van Laarbeek bestaat niet alleen uit stenen en landschappen, maar ook uit verhalen en tradities. Dit noemen we ontastbaar erfgoed. De heemkundekringen bezitten veel kennis hierover. U kunt hier terecht voor meer informatie over een plek, persoon of over de algemene ontwikkeling van de dorpen. Zij houden de verhalen over de kernen levend en dragen deze uit naar de gemeenschap.
De Lange Vonder in Beek en Donk
Barthold van Heessel in Aarle-Rixtel
Hof van Liessent in Lieshout/Mariahout

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek