Erfgoed in Laarbeek

Het Erfgoedhandboek Laarbeek ‘Een erfenis aan verhalen’ is een leidraad, inspiratiebron en beleidsnota in één. Laat je inspireren door het erfgoed in Laarbeek aan de hand van prachtige beelden en bijzondere verhalen. De tijdlijnen per kern nemen je mee naar de historie van jouw woonplaats.
Het erfgoed geeft ons een erfenis aan verhalen. Deze verhalen zijn niet alleen van ons, maar ook van de volgende generaties. Daarom is het van belang om ons erfgoed te koesteren en te bewaren.

Krijg je tijdens een project of een plan te maken met erfgoed, zoals monumenten of archeologie? Het erfgoedhandboek helpt je op weg door uit te leggen wat je moet doen en of er misschien subsidiemogelijkheden zijn. In het erfgoedhandboek staat ook hoe gemeente Laarbeek in de periode 2021-2026 met het erfgoed wil omgaan. Voor deze periode hebben we vier ambities geformuleerd die zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Op dit ogenblik is het erfgoedhandboek alleen digitaal beschikbaar. 

Erfgoedhandboek