Declaraties college

Hieronder vindt u een overzicht van de declaraties van de B&W-leden. We streven ernaar om een volledig overzicht te geven, maar publicatie vindt pas plaats nadat de declaraties zijn ingediend en in de salarisadministratie zijn verwerkt. Het kan dus zijn dat de gegevens pas 1 à 2 maanden na afloop van het jaar beschikbaar zijn.