College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren het beleid uit dat door de gemeenteraad is vastgesteld en leggen daarover verantwoording af. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders.  De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De burgemeester is voorzitter van zowel het college als de gemeenteraad.