Evenementenverzekering

Gemeente Laarbeek heeft een collectieve evenementenverzekering afgesloten voor alle evenementen met een maatschappelijk karakter. Deze verzekering geldt voor evenementen tot maximaal 2500 bezoekers per dag. 

Hoe u het regelt

De schade moet eerst gemeld worden bij uw eigen verzekeraar en/of de verzekeraar van de organisatie waarvoor werkzaamheden zijn uitgevoerd en waarbij schade is ontstaan. Daarna kunt u de schade melden door een mail te richten aan avov.claims@centraalbeheer.nl  onder vermelding van het klantnummer 147319. 

Wat moet u weten

De evenementenverzekering verzekert

  • De organisator van het evenement
  • De medewerkers van het evenement

Onderstaande rubrieken  zijn verzekerd op de evenementenverzekering[VAP(1]

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Materiaal
  • Ongevallen medewerkers
  • Kasgeld
  • Persoonlijke eigendommen medewerkers
  • Rechtsbijstand medewerkers

De evenementenverzekering heeft een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat een andere verzekering altijd voorgaat op de evenementenverzekering.

De verzekering biedt geen dekking voor evenementen zoals:

• Evenementen met méér dan 2.500 bezoekers per dag. 
• Protestacties en manifestaties. 
• Evenementen waarvoor een vergunning is afgewezen of niet is aangevraagd. Terwijl deze vergunning wel nodig is. 
• Gemotoriseerde snelheidswedstrijden. 
• Dancefeesten.

Meer informatie

Meer informatie over de verzekerde bedragen, wie en wat er verzekerd is ziet u op Evenementenverzekering - Centraal Beheerexterne-link-icoon

Ook kunt u hier de polisvoorwaarden en/of de brochure van de vrijwilligersverzekering downloaden.

Kosten

Aan de evenementenverzekering zijn voor u geen kosten verbonden.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over de vrijwilligersverzekering? Bel dan met onze medewerkers via 0492 469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl . Schade kunt u melden via het formulier dat staat bij: ‘Hoe regelt u het’.