Extra hulp bij een laag inkomen

Beschrijving

Heb je een laag inkomen? Dan heb je mogelijk recht op extra hulp.

Je hebt een laag inkomen als jouw netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De bedragen vindt u hier.externe-link-icoon

Hoe u het regelt

Uw hulp is in de gemeente Laarbeek met verschillende partners geregeld. Hoe en waar u extra hulp regelt, hangt af van welke hulp u nodig heeft. U leest onder “wat u moet weten” waar u terecht kunt voor (financiële) hulp. 

Wat u moet weten

Overstap maken van uitkering naar werk

Wilt u weten wat het financieel betekent als u de overstap wilt maken van een uitkering naar werk? Gebruik dan de rekenhulp van de rijksoverheidexterne-link-icoon.

Begeleiding naar werk

Heeft u geen uitkering en geen werk? En wilt u wel graag werken? De gemeente kan u helpen bij het vinden van werk. We bekijken samen met u welke mogelijkheden u heeft om betaald werk te vinden. Die begeleiding gebeurt door Werkbedrijf Senzer. Meer informatie over begeleiding naar werk vindt u op de website van Senzerexterne-link-icoon

Bijstandsuitkering

Bijstand is er als u niet genoeg geld heeft om dagelijkse dingen te betalen, zoals boodschappen, kleding en gas, water en licht. Ook komt u niet in aanmerking voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunt u een periode overbruggen totdat u weer betaald werk kunt vinden. Senzer helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. Aanvragen uitkeringexterne-link-icoon.

Bijzondere bijstand

Kun je moeilijk rondkomen en krijg je te maken met bijzondere noodzakelijke kosten? Dan kun je in aanmerking komen voor ‘Bijzondere bijstand’. Het kan gaan om eenmalige kosten, maar ook om kosten die vaker terugkomen. Een voorbeeld zijn kosten voor rechtsbijstand. We bekijken per situatie om wat voor kosten het gaat en hoe we hierbij kunnen helpen.

Individuele studietoeslag

Studenten met een handicap of beperking kunnen individuele studietoeslag aanvragen. 

Hulp bij geldzorgen

Zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen of schulden? Zoals leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand met de huur of onbetaalde rekeningen van gas of water? Kijk dan bij hulp bij geldzorgen.

Gemeentelijke belastingen en kwijtschelding

Heeft u vragen over gemeentelijke belastingen zoals onroerende zaakbelasting, rioolheffing of afvalstoffenheffing? Is het betalen van de afvalstoffenheffing voor u (tijdelijk) niet mogelijk? Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) geeft u alle informatie over belastingen. Meer informatie via de website van de BSOBexterne-link-icoon.

Te weinig inkomen om boodschappen te doen

U kunt terecht in de winkel van Super Sociaalexterne-link-icoon in Helmond. Hier kunt u met een inkomensverklaring boodschappen doen met hoge kortingen.
Waar? Engelseweg 127 in Helmond.

Stichting Leergeld

Bij Stichting Leergeld kunt u terecht voor financiële ondersteuning voor kinderen van 4  t/m 18 jaar, zodat uw kinderen kunnen meedoen met allerlei activiteiten zoals sport, recreatie, zwemles, muziek, schoolactiviteiten, schoolspullen. Ook kunnen zij zorgen voor een (tweedehands) fiets of een (al dan niet gebruikte) laptop.

Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.15 tot 10.15 uur via telefoonnummer 06 509 79 725 of via de mail: contact@gemert-bakel.leergeld.nl. Meer informatie op de website van Stichting Leergeldexterne-link-icoon.

Kledingbank Laarbeek

Kledingbank Laarbeek geeft goede gebruikte kleding gratis weg aan hen die in het bezit zijn van een verwijsbrief naar de Kledingbank of een inkomensverklaring. De Kledingbank is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-26128089.
Adres: Beekerheide 23c in Beek en Donk.
Openingstijden: woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie op de website van de Kledingbank Laarbeekexterne-link-icoon

Collectieve aanvullende verzekering

U kunt een zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen afsluiten via de gemeente Laarbeek. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. 

Welzijnsbijdrage

Gemeente Laarbeek kent de Regeling Maatschappelijke Participatie. Deze is bedoeld om mensen met een minimum inkomen in staat te stellen deel te (blijven) nemen aan maatschappelijke activiteiten (contributie, abonnementen, sport etc.). Wilt u in aanmerking komen voor deze bijdrage? U kunt een aanvraagformulier opvragen via ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0492 469 700.

Individuele inkomenstoeslag

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

WW-uitkering

Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? Dan kunt u terecht bij het UWVexterne-link-icoon

Meer informatie

Meer informatie over minimabeleid en armoedebeleid vindt u in het minima- en armoedebeleid gemeente Laarbeek 2021-2024externe-link-icoon