default iconGemeentearchief, inzage

Beschrijving

De gemeente Laarbeek heeft de taken voor beheer van openbare archieven belegd bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Informatie van de gemeente wordt na 20 jaar overgedragen aan het RHCe. Dit gebeurt in archiefblokken van een bepaalde periode. Alle informatie tot en met 1996 is overgedragen aan het RHCe. Informatie uit het archiefblok 1997-2009 wordt in 2030 overgedragen.

Hoe u het regelt

Nadat informatie is overgedragen aan het RHCe, kunt u die daar raadplegen. Informatie welke nog niet is overgedragen is in principe niet openbaar. Wilt u toch inzage in deze informatie? Dien dan een verzoek in op basis van de Wet open overheid (Woo). U vindt hier meer over een informatieverzoek op basis van de Wet open overheid.

Wat u moet weten

Informatie die wel openbaar is, ook al is deze nog niet overgedragen aan het RHCe, kunt u bekijken op deze website of op afspraak in het gemeentehuis van Laarbeek inzien. Het gaat dan om:

  • informatie die al eerder gepubliceerd is zoals besluitenlijsten college, raadsinformatie (raadsvoorstellen, raadsbesluiten inclusief bijlages, zoals beleidsplannen), verordeningen of bestemmingsplannen.
  • informatie uit bouw-, omgevingsvergunningen, zoals bouwtekeningen.

U kunt hiervan ook een (digitale) kopie ontvangen. Stuur uw verzoek naar gemeente@laarbeek.nl. Zorg voor een duidelijke omschrijving. U betaalt hiervoor legeskosten.

Heeft u nog vragen?

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Bezoekadres: Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven
Correspondentieadres: Postbus 191, 5600 AD Eindhoven
040 264 99 40
www.rhc-eindhoven.nl
info@rhc-eindhoven.nl

Meer informatie

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek