Verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Het doel van de Woo is om de overheid transparanter te maken en informatie toegankelijker te maken voor iedereen.

Veel informatie is al beschikbaar op onze website, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Op andere websites zoals www.overheid.nlexterne-link-icoon en www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon kunt u bekendmakingen vinden, zoals lokale regelgeving en vergunningen.

Als u informatie zoekt die nog niet openbaar is, kunt u twee soorten verzoeken indienen: een gewoon informatieverzoek of een Woo-verzoek. Hieronder leggen we het verschil uit.

Informatieverzoek

Mensen vragen vaak om informatie voor persoonlijk gebruik, zoals voor bezwaarprocedures, vergunningsaanvragen of klachten. Iedereen kan een informatieverzoek indienen bij de gemeente zonder formele procedure.

Woo-verzoek

Een Woo-verzoek betreft bestuurlijke informatie in het bezit van de gemeente die nog niet openbaar is gemaakt. Hier geldt een formelere procedure die we hieronder uitleggen. De informatie die wordt vrijgegeven na een Woo-verzoek is in principe beschikbaar voor iedereen en wordt binnenkort op de website gepubliceerd.

Procedure voor een Woo-verzoek

Als u een Woo-verzoek indient, heeft de gemeente vier weken om te reageren, maar in sommige gevallen kan dit met 2 weken worden verlengd. De vrijgegeven informatie kan op verschillende manieren worden verstrekt. In sommige gevallen mogen we de gevraagde informatie niet openbaar maken, zoals wanneer dit de veiligheid van de staat in gevaar zou brengen, wanneer er vertrouwelijke gegevens in staan (zoals bedrijfs- of fabricagegegevens), of wanneer dit de privacy van personen zou schaden.

Kosten 

Het indienen van een verzoek is gratis. Het verkrijgen van digitale informatie kost ook niets. Als u echter papieren kopieën wilt, zijn de kosten € 0,05 per A4 of € 0,10 per A3. De tarieven voor andere kopieën kunt u vinden in de legesverordening 2024

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met ons besluit op uw Woo-verzoek, kunt u bezwaar maken zoals vermeld in de brief met het besluit op uw Woo-verzoek.

Uitzonderingen (geen Woo-verzoek)

Uw Woo-verzoek moet betrekking hebben op informatie die nog niet openbaar is. Voor het opvragen van documenten die al openbaar zijn, heeft u namelijk geen Woo-verzoek nodig. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. In de toekomst zal de gemeente nog meer informatie zelf publiceren.