default iconGroenvoorziening, melding

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen. Hieronder vallen plantsoenen, groenstroken (gazon), bloembakken, bermen en parken, maar ook vijvers. Hebt u klachten, meldingen of ideeën over groenvoorzieningen? Meld dit dan via het meldpunt openbare ruimte.

Hoe u het regelt

Heeft u opmerkingen over de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via het meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding ook doorgeven via telefoonnummer 0492 469 700.

Wat u moet weten

Iets melden is gratis. De meeste meldingen worden binnen 5 werkdagen afgehandeld. Als dit niet lukt, krijgt u bericht over wanneer we uw melding wel kunnen oplossen. Storingen aan lantaarnpalen zijn een uitzondering: die worden om de 2 weken opgelost.

Redenen voor een melding of klacht zijn:

  • achterstallig onderhoud
  • direct noodzakelijk onderhoud (zoals afgewaaide takken of omgewaaide bomen na een storm, gevolgen van vandalisme, vernield groen door een ongeluk)

Het meldpunt openbare ruimte is niet bedoeld voor het aanvragen van vergunningen. Kijk hiervoor op de pagina omgevingsvergunning.

Meer informatie

De gemeente heeft voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen een beleidsplan. Hierin staan de kwaliteitseisen voor het groen.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek