Hoe vergadert uw gemeenteraad?

Raadsvergadering

Het nemen van besluiten is niet altijd even makkelijk. Bijna elk besluit kent namelijk voor- en tegenstanders en dat betekent dat de raadsleden belangen tegen elkaar moeten afwegen en keuzes moeten maken. Dat doen ze wel altijd met het algemeen belang als uitgangspunt. 

Besluiten van de gemeenteraad worden genomen in een raadsvergadering. Voordat het zover is praten de raadsleden met elkaar over de onderwerpen waarover een besluit moet worden genomen. Op die manier proberen zij, in het algemeen belang, tot een zo goed mogelijk besluit te komen. Dat kan op verschillende manieren.

Raadsbijeenkomsten

Sommige onderwerpen zijn ingewikkeld of hebben grote gevolgen. Er is dan meer tijd nodig om de besluiten voor te bereiden. Voor die uitgebreide voorbereiding zijn er zogenaamde ‘Raadsbijeenkomsten’. Raadsbijeenkomsten kunnen informerend (info brengen) of consulterend (info ophalen) zijn. Soms zelfs beide. Raadsbijeenkomsten zijn over het algemeen openbaar. 

Commissies

Over veel andere onderwerpen hoeft de raad minder lang met elkaar te praten dan over andere. Die ‘gemakkelijkere’ onderwerpen worden meteen in een adviescommissie besproken. Het woord zegt het al, die commissie geeft advies aan de gemeenteraad over het onderwerp.

Laarbeek kent 3 verschillende adviescommissies:

 • Commissie Ruimtelijk Zaken (o.a. bestemmingsplannen, openbare werken, afval, milieu)
 • Commissie Sociale en Algemene Zaken (o.a. zorg, onderwijs, WMO, welzijn, uitkeringen)
 • Auditcommissie (financiële onderwerpen) 

Mogelijkheden om mee te doen

Bij alle 3 de soorten vergaderingen kunnen inwoners meedoen. Dat gaat zo.

 1. Bij een informerendeRaadsbijeenkomst gaat het om verzamelen van informatie over een onderwerp dat op de agenda staat. Bij de bespreking van die onderwerpen kunnen maximaal 5 personen (inwoners, bedrijven, organisaties) meedoen en informatie delen over die onderwerpen.
 2. Bij het begin van een Commissievergadering kunt u inspreken. Op deze manier kunt u aan de politieke partijen uw mening geven over een onderwerp. Dat kan een onderwerp zijn dat op de agenda van die vergadering staat, maar dat hoeft niet. 
 3. Bij het begin van een raadsvergadering kunt u ook inspreken. Op deze manier kunt u aan de gemeenteraad uw mening geven over een onderwerp. In dit geval kan dat alléén over een onderwerp dat op de agenda staat van die vergadering.

Let op: van deze bijeenkomsten worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. 

Spelregels 

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om mee te praten of uw mening te geven bij Raadsbijeenkomsten, commissievergaderingen en raadsvergaderingen gelden hiervoor de volgende spelregels:

 • om gebruik te kunnen maken van het spreekrecht meldt u dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering via mail of telefoon bij de griffie. U geeft de volgende gegevens door: naam, adres, telefoonnummer, email, onderwerp en namens wie u inspreekt.
 • bij een raadsvergadering kunt u alléén inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. 
 • bij een commissievergadering kunt u ook inspreken over onderwerpen die niét op de agenda staan.
 • U kunt niet inspreken over:
 • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
 • een klacht over het gemeentebestuur. 
 • bezwaar of beroep tegen een gemeentelijk besluit.
 • een onderwerp waarover men in de commissie al heeft ingesproken (geldt voor inspreken in een raadsvergadering).
 • bij een Raadsbijeenkomst bepaalt het presidium vooraf of ook inwoners, organisaties of bedrijven, en politieke partijen zelf, in de gelegenheid worden gesteld om informatie met de raad te delen. In dat geval kunnen maximaal 5 inwoners/organisaties, die zich vooraf hebben aangemeld, deelnemen aan deze avond.
 • als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe te lichten.
 • per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord voeren.

Vragen?

Is de gegeven informatie niet voldoende duidelijk? Neemt u dan even contact op met de griffie. Mail griffie@laarbeek.nl of bel ons: 0492 - 46 97 00.