Jeugdgemeenteraad

Sinds oktober 1998 kent gemeente Laarbeek een Jeugdgemeenteraad. De Jeugdgemeenteraad is de spreekbuis van de jongere Laarbeekse jeugd. Ze komt serieus op voor deze jongeren en werkt er hard aan om Laarbeek nog beter en mooier te maken.   

Uw kind wil graag bij de Jeugdgemeenteraad?

Aan het begin van ieder schooljaar worden er in de groepen 7 van alle basisscholen verkiezingen gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen wordt er op de scholen campagne gevoerd door de leerlingen die zich kandidaat hebben gesteld. De kinderen worden gekozen voor een periode van twee jaar. Zij verlaten de raad als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

Samenstelling

De Jeugdgemeenteraad staat onder voorzitterschap van de burgemeester. De kinderen worden begeleid door een team van professionals en vrijwilligers.

In de Jeugdgemeenteraad zitten achttien kinderen uit groep 7 en 8 van de negen Laarbeekse basisscholen en maximaal twee kinderen die buiten de gemeentegrenzen het basisonderwijs volgen. We hebben ook een jeugdburgemeester.

foto jeugdgemeenteraad

Vragen?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700 of stel uw vraag per mail aan gemeente@laarbeek.nl

Meer informatie

U kunt de Jeugdgemeenteraad volgen op onze Facebookpagina