Jeugdgemeenteraad

Sinds oktober 1998 kent de gemeente Laarbeek een Jeugdgemeenteraad.

Hierin zitten twintig kinderen uit groep 7 en 8 van de negen Laarbeekse basisscholen en maximaal twee kinderen die buiten de gemeentegrenzen het basisonderwijs volgen. Ook hebben we een jeugdburgemeester. 

Elk jaar in het begin van het schooljaar worden er in de groepen 7 van alle basisscholen verkiezingen gehouden. Voorafgaand daaraan wordt er op elke school campagne gevoerd door de leerlingen die zich kandidaat hebben gesteld. De kinderen worden gekozen voor een periode van twee jaar. Zij verlaten de raad als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

De Jeugdgemeenteraad is de spreekbuis van de jongere Laarbeekse jeugd. Zij behartigt serieus de belangen van deze groep. De Jeugdgemeenteraad werkt hard om Laarbeek nog beter/mooier te maken en zij vergadert vier keer per jaar in het gemeentehuis van Laarbeek onder leiding van burgemeester Frank van der Meijden.

De jeugdgemeenteraad staat onder voorzitterschap van de burgemeester. De kinderen worden begeleid door een team van professionals en vrijwilligers. Agnes Franssen is het aanspreekpunt voor vragen. Agnes is te bereiken via telefoonnummer 0492 469 700 en per e-mail via agnes.franssen@laarbeek.nl

Volg de jeugdgemeenteraad op facebook!

 

Op initiatief van de Jeugdgemeenteraad reikt de burgemeester ieder jaar de Laarbeekse Kinderlintjes uit.

Hieronder kun je lezen wie er voor in aanmerking komen, wat je moet doen om een lintje aan te vragen en wanneer de lintjes uitgereikt worden.

Voor wie 
Kinderen die in de ogen van hun omgeving iets bijzonders gedaan hebben, kunnen in aanmerking komen voor een Kinderlintje. Iets bijzonders, dit kan van alles zijn. Zo kun je kinderen aanmelden die een heldendaad verricht hebben, bijvoorbeeld door een dier te redden. Maar ook kinderen die zich inzetten voor hun omgeving, buurt of straat. Bijvoorbeeld door elke week boodschappen te doen voor een zieke of bejaarde, of het winnen van een sportprijs. Je kunt een kind nomineren door een aanmeldformulier in te vullen. Deze aanmeldformulieren zijn te verkrijgen op alle Laarbeekse basisscholen en het Laarbeekse gemeentehuis. Je kunt het aanmeldformulier ook hieronder downloaden. De aanmelding moet gebeuren door een inwoner van Laarbeek, ondersteund door twee ‘getuigen’. Zowel volwassenen als kinderen kunnen iemand nomineren. De onderscheiding is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury.

PDFAanmeldformulier Kinderlintje 2019

Wanneer 
De Kinderlintjes worden uitgereikt op de ‘Dag van de rechten van het kind’ van Unicef. Dit is elk jaar op 20 november. Burgemeester Frank van der Meijden gaat naar de basisscholen van de winnende kinderen om de Kinderlintjes uit te reiken.

De jury 
Uiterlijk 9 november moeten alle aanvragen via het aanmeldformulier zijn ingediend bij de gemeente. Daarna volgt een besloten bijeenkomst van de jury, waarin bepaald wordt welke kinderen dit jaar in aanmerking komen voor deze bijzondere onderscheiding. De jury bestaat uit leden van de Jeugdgemeenteraad en burgemeester Frank van der Meijden. Natuurlijk zal het tot op het laatste moment geheim zijn welke kinderen een Kinderlintje krijgen.