Jeugdgemeenteraad

Sinds oktober 1998 kent de gemeente Laarbeek een Jeugdgemeenteraad.

Hierin zitten de kinderen uit groep 7 en 8 van de verschillende Laarbeekse basisscholen en maximaal twee kinderen die buiten de gemeentegrenzen het basisonderwijs volgen. Ook hebben we een jeugdburgemeester. 

Aan het begin van het schooljaar worden er in de groepen 7 van alle basisscholen verkiezingen gehouden. Voorafgaand daaraan wordt er op elke school campagne gevoerd door de leerlingen die zich kandidaat hebben gesteld. De kinderen worden gekozen voor een periode van twee jaar. Zij verlaten de raad als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

De Jeugdgemeenteraad is de spreekbuis van de Laarbeekse basisschooljeugd. Zij behartigt serieus de belangen van deze groep. De Jeugdgemeenteraad werkt hard om Laarbeek nog beter/mooier te maken. 

De jeugdgemeenteraad staat onder voorzitterschap van burgemeester Frank van der Meijden. De kinderen worden begeleid door een team van professionals en vrijwilligers. Agnes Franssen is het aanspreekpunt voor vragen. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0492 469 700 en per e-mail via agnes.franssen@laarbeek.nl.

De jeugdgemeenteraad heeft ook een facebookpagina, namelijk jeugdgemeenteraad Laarbeek!