Klacht

Beschrijving

Als u ergens een klacht over heeft, laat het ons weten. Dit geeft ons de mogelijkheid om het op te lossen. 

Wij onderscheiden drie soorten klachten:

  • Klachten over de openbare ruimte
  • Klachten over de dienstverlening van de gemeente Laarbeek
  • Klachten over uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet, minimaregelingen en schulddienstverlening door de Peelgemeenten.

U kunt geen klacht indienen over een gemeentelijke beslissing, bijvoorbeeld over de weigering van een vergunning. In dit geval kunt u meestal wel bezwaar maken of in beroep gaan.

Hoe u het regelt

Klacht over de openbare ruimte

Klachten over de openbare ruimte kunt u melden bij het Meldpunt openbare ruimteexterne-link-icoon.externe-link-icoon U kunt uw melding ook telefonisch doorgeven via 0492 469 700.

Klacht over dienstverlening bij de gemeente Laarbeek

De gemeente Laarbeek doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over hoe u door een medewerker van onze organisatie bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Bel ons via 0492 469 700 en maak een afspraak om uw klacht mondeling toe te lichten. Wij helpen u graag.

Als u uw klacht schriftelijk wilt indienen, richt uw klacht aan:
Gemeente Laarbeek
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Klacht over uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet, minimaregelingen en schulddienstverlening door de Peelgemeenten

De gemeente heeft de taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minima en Schulddienstverlening belegd bij de Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij de Peelgemeenten.

Uw klacht indienen kan:​

  • mondeling: bij Ellen Kweens, klachtencoördinator, via 06 1476 0712 tijdens kantooruren op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. 
  • digitaal: per e-mail aan info@peelgemeenten.nl ter attentie van Ellen Kweens.
  • per post: gericht aan Peelgemeenten, ter attentie van Ellen Kweens, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Zet uw naam en adres in de brief en geef aan tegen wie uw klacht is gericht en waarom u een klacht heeft.

Voor het digitaal en per post indienen van klachten voor de Peelgemeenten kunt u dit klachtenformulierexterne-link-icoon gebruiken. Van digitaal en per post ingediende klachten ontvangt u binnen 6 weken schriftelijk bericht.

Wat u moet weten

Klachten over dienstverlening

Wij willen u zo goed mogelijk helpen om uw klacht op te lossen. Omschrijf daarom de achtergrond en de volledigheid van uw klacht zo goed mogelijk. Wij waarderen dat u de moeite neemt om een negatieve ervaring te melden. Op basis van uw signaal kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren. Bij de gemeente Laarbeek vinden we dat belangrijk.

De wijze waarop wij de binnengekomen klachten behandelen is vastgelegd in de Verordening interne afhandeling klachten gemeente Laarbeekexterne-link-icoon.

Als u uw klacht over de gemeente Laarbeek mondeling of schriftelijk heeft toegelicht, laten we u onze reactie op uw klacht weten. Dit doen we schriftelijk. Bent u het daar niet mee eens? Dat is vervelend. Neem dan contact met ons op.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw oordeel vragen aan externe klachtinstelling de Nationale Ombudsmanexterne-link-icoon

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan 0492 469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl . Wij helpen u graag.