Milieustraat

Op zaterdag 27 april, Koningsdag is de milieustraat gesloten. 

Voor het aanbieden van afval op de milieustraat gelden in 2019 de volgende tarieven:

Categorie 1 2 3
 
 • PMD (Plastic, Metaal en Drankverpakkingen)
 • Wit- en bruingoed (koelkast, televisie e.d.)
 • Kadavers van kleine huisdieren
 • Asbest (verpakt)*
 • Afgewerkte olie (maximaal 10 liter)
 • Klein chemisch afval
 • Retour glas, flessen e.d. en vlak glas
 • Kunststof tuinmeubelen
 • Papier en karton
 • Textiel en schoeisel
 • Kringloopgoederen
 • Frituurvet
 • Autobanden zonder velg (maximaal 5 stuks, geen tractorbanden)
 • Ferro en non-ferro materialen
 • Incontinentiemateriaal en luiers (verpakt)
 • Medicijnafval
 • Tempex (piepschuim)
 • Blad / gras
 • Snoeihout
 • Schone grond
 • Grof restafval
 • Hout (onbehandeld)
 • Autobanden met velg (max. 4 stuks)
 • Vuilniszakken (max. 2 stuks)
 • Huishoudelijk afval
 • Bouw- en sloopafval
 • Puin
 • Behandeld en geïmpregneerd hout
 • Vloerbedekking
 • Dakleer
 • Gips en gasbeton
Tarief tot 0,5 m3 Gratis 5 euro 22 euro
Tarief tot 2 m3 Gratis 10 euro 22 euro

Voor het aanbieden van asbest gelden de volgende aanvullende regels. Er mag maximaal 35m2 per adres worden aangeboden. Asbest moet altijd dubbel verpakt worden, in plasticfolie van minstens 2 mm dik. De pakketten moeten rondom luchtdicht worden afgeplakt. Wilt u asbest aanleveren, neem dan vooraf even contact op met de milieustraat: 0499 422 775. Bij het aanbieden van asbest op de milieustraat moet u zich inschrijven bij de beheerder. Hierbij worden uw adresgegevens en het volume aangeboden asbest genoteerd.

Betaling
De betaling wordt automatisch geregeld, u hoeft niet bij de milieustraat af te rekenen. Bij het scannen van uw Toegangspas Milieustraat wordt het bedrag dat u moet betalen geregistreerd. Het bedrag wordt opgeteld bij uw jaarlijkse betaling van de afvalstoffenheffing, u vindt het dus aan het einde van het jaar op die factuur terug.

Openingstijden milieustraat
Woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

Locatie milieustraat
De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409.

Per woonadres in Laarbeek wordt één toegangspas verstrekt, deze kunt u onbeperkt gebruiken. Als u uw pas verloren bent, kunt u een nieuwe pas aanvragen via het telefoonnummer 0800 0492 (BLINK). Zij sturen u dan een nieuwe pas toe en blokkeren de oude pas. De kosten hiervoor zijn 10 euro. Het kan zijn dat uw pas is beschadigd en niet meer leesbaar is door de scan bij de toegangspoort. De pas zal dan bij de poort worden ingenomen en u kunt dan gratis een nieuwe pas aanvragen, ook via 0800 0492.

Gaat u wonen in een nieuw gebouwd huis in de gemeente, dan moet u zelf een Toegangspas aanvragen. Dit kan via 0800 0492. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Via hetzelfde nummer kunt u overigens ook uw groene en grijze container aanvragen.

De Toegangspassen zijn alleen beschikbaar voor inwoners van de gemeente, dus niet voor bedrijven of mensen uit andere gemeenten.

De milieustraat is bedoeld voor inwoners van de gemeente Laarbeek, die hier als particulier hun afval kunnen brengen dat niet aan de deur-tot-deur afvalinzameling meegegeven kan worden. De milieustraat is niet toegankelijk voor bedrijven. U krijgt toegang tot de milieustraat met uw Toegangspas Milieustraat. Ieder adres in Laarbeek heeft in 2006 deze pas ontvangen.

In het tarievenoverzicht kunt u vinden welke afvalstromen worden ingezameld en wat de kosten daarvoor zijn. Bij het aanbieden van sommige soorten afval gelden aanvullende voorwaarden of beperkingen. Zo mag u maximaal 2 vuilniszakken aanbieden en worden tractorbanden in principe niet ingenomen. Daarnaast moet afval zoals asbest en incontinentiemateriaal goed verpakt worden aangeboden. Deze regels kunt u vinden in het tarievenoverzicht. U mag per bezoek maximaal 2 m3 afval aanbieden.

Om zo goed mogelijk te kunnen recyclen vragen we u om het afval goed te scheiden.