Afval en afvalkalender

Afvalkalender

Afvalinzameling, huishoudelijk afval

Elk huishouden produceert afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), plastic, papier en restaval. In de gemeente Laarbeek zamelt Blink dit afval in. Hier vindt u o.a. de kosten en de inzamelgebieden. 

Lees meer

Milieustraat

Afval dat niet mee kan met de huis-aan-huis afvalinzameling kunt u inleveren bij de milieustraat. Hier vindt u de locatie en openingstijden. De milieustraat is niet toegankelijk voor bedrijven. 

Lees meer

MijnBlink: persoonlijke afvalkalender, klachten en vragen

Locaties glasbakken

Op deze locaties in Laarbeek staan glasbakken:

Lees meer

Locaties textielcontainers

Op deze plekken in Laarbeek vindt u textielcontainers: 

Lees meer