Omgevingsvergunning of bekendmaking inzien

Iedere donderdag verschijnt onze gemeentenieuwspagina in de Mooi Laarbeek krant. Op deze informatiepagina vindt u het laatste nieuws van de gemeente en de publicaties van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, raads- en commissievergaderingen en andere belangrijke mededelingen.

Bestemmingsplannen en algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen en verkeersbesluiten) zijn ook terug te vinden op overheid.nl. 

Heeft u een vraag over een bekendmaking, of wilt u stukken inzien?

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u niet naar het gemeentehuis komen om stukken in te zien.  Neem dan contact op met het team Omgevingsvergunning, via telefoonnummer 0492 469 700 of gemeente@laarbeek.nl.

Wilt u bezwaar maken? 

Kijk dan op onze webpagina over bezwaar en beroep.